Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a V-a ORDINARĂ – DECEMBRIE 2012
Ședința din ziua de 27 decembrie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Propuneri la ordinea de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și respingerea proiectului de Hotărîre nr.3085 din
18 decembrie 2012 privind numirea în funcția de membru al Comisiei Naționale de
Integritate (Galina Bostan).
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.3155 din 22 noiembrie 2012 privind ratificarea Acordului
dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană cu privire la protecţia indicaţiilor
geografice ale produselor agricole şi alimentare, întocmit la Bruxelles la 26 iunie
2012.
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2880
din 30 noiembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la pomicultură; Legea zootehniei – art.11, 34; ș.a.).
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1699
din 17 iulie 2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.1308-XIII din 25 iulie
1997 privind prețul normativ și modul de vînzare – cumpărare a pămîntului.
7. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.3119 din 20 decembrie 2012 pentru modificarea și
completarea unor acte legislative (Legea asigurării cu pensii a militarilor și a
persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne –
art.13; Legea cu privire la Centrul Național Anticorupție – art.4, 6, 7 ș.a.; ș.a.)..
8. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2630
din 8 noiembrie 2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului.
9. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.3156
din 22 decembrie 2012 privind schimbul unor terenuri din fondul silvic în scopul
construcției ”Centrului de Suport pentru Mediul de Afaceri Transfrontalier−
Formare, Expoziție și Simpozion”.
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2942
din 6 decembrie 2012 privind importul inventarului sportiv.
11. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.3120 din
20 decembrie 2012 privind modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului
nr.433-XVI din 28 decembrie 2006 cu privire la aprobarea statutului, a structurii
2
organizatorice și a efectivului-limită ale Consiliului Coordonator al
Audiovizualului (art.2, 5, anexa nr.2).
12. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.3121 din 20 decembrie 2012 pentru modificarea și
completarea Legii nr.165 din 11 iulie 2012 cu privire la modificarea și completarea
Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27 iulie 2006 (art.
I, II).
13. Aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de
Lege nr.3116 din 20 decembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (Codul fiscal – art.122, 289, 290 ș.a.; Legea pentru modificarea și
completarea unor acte legislative – art.X). Dezbaterile asupra proiectului de Lege
nr.3116 au avut loc într-o ședință anterioară.
14. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.3007 din
11 decembrie 2012 privind modificarea Planului național de acțiuni în domeniul
drepturilor omului pe anii 2011 – 2014.
15. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2977
din 10 decembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea instituțiilor financiare – art.3, 6, 7 ș.a.; Legea cu privire la Banca
Națională a Moldovei – art.5, 11; ș.a.).
16. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2117
din 27 septembrie 2012 cu privire la oamenii de creație și uniunile de creație.
17. Audierea domnului ministru al sănătății cu privire la reformele din
sistemul de sănătate și problemele privind accesul la asistența medicală de calitate
a cetățenilor. (Raportor – Andrei Usatîi, ministrul sănătății
...