Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VI-a ORDINARĂ – FEBRUARIE 2013
Ședința din ziua de 15 februarie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Deschiderea sesiunii de primăvară. (Intonarea Imnului de Stat al
Republicii Moldova și onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
3. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
4. Prezentarea Raportului Comisiei de anchetă pentru elucidarea modului
de administrare de către organele abilitate a incidentului din 23 decembrie 2012
care a avut loc în Rezervaţia Naturală “Pădurea Domnească”. (Raportor – Anatolie
Zagorodnîi, președintele Comisiei de anchetă.)
5. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.69 din 14 februarie
2012 cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea modului de
administrare de către organele abilitate a incidentului din 23 decembrie 2012 care a
avut loc în Rezervaţia Naturală “Pădurea Domnească”.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.20 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea și completarea
unor acte legislative (Regulamentul Parlamentului – art.2,7,10 ș.a; Legea cu
privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar – anexa nr. 2; Legea cu privire
la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică –
anexa).
7. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.72 din 15 februarie
2013 privind acordarea votului de neîncredere prim-vicepreședintelui
Parlamentului.
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.75 din 15 februarie
2013 privind demisia din funcția de prim-vicepreședinte al Parlamentului
Republicii Moldova.
9. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.39 din 7 februarie
2013 privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaturilor la
funcția de membru al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și a
Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante.
10. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.62 din 13 februarie
2013 privind eliberarea din funcție a unor judecători ai Curții Supreme de Justiție.
2
Ședința începe la ora 10.02.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe ședința plenului
Parlamentului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 98 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Ghileţchi Valeriu – în delegație; Mişin Vadim.
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării şi Imnul. (Se
intonează Imnul de Stat al Republicii Moldova. Se onorează Drapelul de Stat al
Republicii Moldova.)
Stimaţi colegi,
Aşa cum această şedinţă este prima şedinţă plenară din cadrul sesiunii
ordinare din prima jumătate a anului 2013, tradiţional, înainte de a începe
discuţiile, dezbaterile pe marginea ordinii de zi, vreau să vă informez că, în
perioada premergătoare şedinţei de astăzi a plenului Parlamentului, şi-au sărbătorit
ziua de naştere mai mulţi dintre colegii noştri: domnul Miron Gagauz, domnul
Grigore Petrenco, domnul Mihai Godea, doamna Zinaida Greceanîi, domnul Petru
Ştirbate, doamna Inna Şupac, domnul Dumitru Diacov. Să-i felicităm şi să le dorim
un foarte frumos „la mulţi ani!” (Aplauze.)
Acum, urmare a şedinţei de ieri a Biroului permanent, spre atenţia plenului
Parlamentului a fost distribuit proiectul ordinii de zi. În această situaţie, vreau să
propun votului dumneavoastră aprobarea ordinii de zi, aceasta în cazul în care nu
sînt alte propuneri
...

Citate Video