Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VI-a ORDINARĂ – FEBRUARIE 2013
Ședința din ziua de 28 februarie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Moțiunea de cenzură asupra activității Guvernului. (Raportor – Iurie
Muntean, Fracțiunea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.)
3. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.54 din 11 februarie
2013 privind numirea în funcția de membru al Comisiei Naționale de Integritate
(Victor Strătilă).
5. Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.2107 din 27 septembrie
2011 privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind
deşeurile de producţie şi menajere – art.151, 152, 20; Legea privind reglementarea
prin licenţiere a activităţii de întreprinzător – art. 8, 15, 18).
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2847
din 28 noiembrie 2012 pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova
(art.1811).
7. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.42 din 7 februarie 2013 pentru retragerea parțială a rezervei
formulate la Acordul privind colaborarea umanitară a statelor membre ale
Comunității Statelor Independente.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1271
din 11 iunie 2012 privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la statutul judecătorului – art.32, 321, 322; Legea privind pensiile de
asigurări sociale de stat – art.16, 42, 43 ș.a.; ș.a.).
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1100
din 23 mai privind modificarea și completarea Codului contravențional nr.218-XVI
din 24 octombrie 2008 (art.3561).
10. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.3205 din
27 decembrie 2012 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative.
11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.3165
din 22 decembrie 2012 pentru completarea articolului 3621 din Codul penal al
Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002.
2
12. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2328
din 16 octombrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Codul transporturilor auto – art.26; Codul contravențional – art.200).
13. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.3162
din 22 decembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei – art.20; Legea pentru
interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor
politice – art.2; ș.a.).
14. Ora interpelărilor.
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața. Este ora 10.00.
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe ședința plenului
Parlamentului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 94 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Ghimpu Mihai – în delegație; Balan Ion, Bodrug Oleg, Ceban
Ion, Dodon Igor, Greceanîi Zinaida – la cerere; Bannicov Alexandr.
Domnul Marian Lupu:
Domnul Bannicov este. Îl văd și eu în sală.
Rog să corectați această inscripție.
Stimați colegi,
Constat caracterul deliberativ al ședinței de astăzi. Rog să onorăm Drapelul
Țării. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Înainte de a începe dezbaterile, vreau, tradițional, să vă aduc dumneavoastră
la cunoștință că, în perioada premergătoare ședinței de astăzi a plenului
Parlamentului, și-au sărbătorit ziua de naștere următ
...