Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VI-a ORDINARĂ – MARTIE 2013
Ședința din ziua de 22 martie 2013
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Reexaminarea, în cadrul proiectului nr.158 din 25 ianuarie 2013, a Legii
nr.297 din 21 decembrie 2012 pentru completarea Codului penal al Republicii
Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002. (Referitor la proiectul de Lege nr. 556
din 21 martie 2012.) Adoptarea proiectului de Lege nr.158 din 25 ianuarie 2013.
4. Reexaminarea, în cadrul proiectului nr.262 din 7 februarie 2013, a Legii
nr.308 din 26 decembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (Legea privind statutul alesului local – art.5, 8; Legea privind
administrația publică locală – art.24; Codul electoral – art.22, 133). (Referitor la
proiectul de Lege nr.2309 din 25 octombrie 2011.)
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.13 din
31 ianuarie 2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.20-XVI din
3 februarie 2009 privind prevenirea și combaterea criminalității informatice.
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.121
din 18 martie 2013 privind scutirea Primăriei or. Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia de
compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenului
pentru construcția complexului sportiv.
7. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.3138 din 21 decembrie 2012 privind completarea anexei la
Legea nr.331-XV din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Listei obiectelor ale căror
lucrări de expertiză tehnică, de prospecțiuni, de proiectare, de construcție și de
restaurare, cu atragerea mijloacelor bănești donate de către persoane fizice și
juridice, sînt scutite de taxa pe valoarea adăugată.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.45 din
7 februarie 2013 pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii
Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (art.1271, 130, 135 ș.a.).
9. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.77 din 22 februarie 2013 privind modificarea articolului 2
din Legea nr.180 din 19 decembrie 2011 cu privire la Comisia Națională de
Integritate.
10. Dezbaterea proiectului de Lege nr.1979 din 13 septembrie 2011 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.1102-XIII din 6 februarie 1997 cu privire la
resursele naturale (art.3, 21, anexa nr.1, anexa nr.2). Domnul Președinte al
2
Parlamentului Marian Lupu a uzat de dreptul său și a transferat proiectul nr.1979
pentru joia viitoare, (28 martie 2013), motivul fiind că raportorul nu este de la
Ministerul Mediului.
11. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.130 din 22 martie 2013 pentru modificarea și completarea
unor acte legislative (Legea cu privire la Centrul Național Anticorupție – art.11;
Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar – art.1, 4, 6 ș.a.;
Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public – art.4, 8 ș.a.;
ș.a.)
12. Constituirea unui grup de lucru în vederea examinării și elaborării unui
proiect unic cu privire la majorarea pensiilor de asigurare socială de stat, spre a fi
prezentat în ziua de joi, 28 martie 2013.
Ședința începe la ora 10.08.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Bună dimineața.
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe ședința plenului
Secretariatul, rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 96 de deputați. Nu și-au
înregistrat prezența deputații: Morcov G
...