Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VI-a ORDINARĂ – APRILIE 2013
Ședința din ziua de 11 aprilie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.24 din 28 ianuarie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre
Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind abolirea
reciprocă a vizelor.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.32 din
1 februarie 2013 cu privire la modificarea și completarea Codului fiscal (art.1012).
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.99 din
7 martie 2013 cu privire la ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și
Uniunea Europeană de stabilire a cadrului pentru participarea Republicii Moldova
la operațiunile Uniunii Europene de gestionare a crizelor.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.152 din
4 aprilie 2013 pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul
2013 nr.249 din 2 noiembrie 2012 (art.1, 5, 9 ș.a.).
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.151 din
4 aprilie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu
privire la patenta de întreprinzător – art.3,18 ș.a; Codul fiscal – Titlul VII).
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.153 din
8 aprilie 2013 pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2013 nr.250 din 8 noiembrie 2012.
9. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.158 din 10 aprilie
2013 privind prelungirea termenului de activitate a Comisiei de anchetă pentru
investigarea cazurilor de demolare și deteriorare, în perioada anilor 1993 – 2012, a
unor monumente istorice incluse în Registrul monumentelor Republicii Moldova
ocrotite de stat.
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.305 din
8 februarie 2011 pentru modificarea articolului 27 din Legea privind activitatea
particulară de detectiv şi pază.
11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.3099
din 19 decembrie 2012 pentru modificarea și completarea Codului funciar (art.36).
12. Întrebările deputaților.
2
13. Prezentarea informației, la solicitarea domnului deputat Simion
Grișciuc, cu privire la modul prin care SRL ”Garma-Grup” a obținut din Fondul
Ecologic 25 de milioane de lei. (Raportor – Gheorghe Șalaru, ministrul mediului în
exercițiu.)
14. Prezentarea informației, la solicitarea domnului deputat Simion
Grișciuc, cu privire la acordarea a 250 de mii de lei din Fondul Ecologic pentru
Primăria orașului Hîncești. (Raportor – Gheorghe Șalaru, ministrul mediului în
exercițiu.)
15. Prezentarea informației, la solicitarea doamnei deputat Stella Jantuan, cu
privire la procesul de optimizare a școlilor (cazul Gimnaziului din satul Valea
Perjei, raionul Taraclia. (Raportor – Tatiana Potîng, viceministru al educației în
exercițiu.)
16. Prezentarea informației, la solicitarea domnului deputat Ion Ceban, cu
privire la măsurile întreprinse pe marginea încălcărilor prezentate în raportul Curții
de Conturi privind audierea bugetelor unităților administrativ-teritoriale și
gestionării patrimoniului public în municipiul Chișinău în perioada anilor
2010 – 2011. (Raportor – Andrei Pîntea, Procuror General interimar.)
17. Prezentarea informației, la solicitarea domnului deputat Alexandr
Petkov, cu privire la rezultatele sesizării referitor la intențiile domnului ministru al
apărării Vitalie Marinuța de a vinde un lot de armament din dotarea Armatei
Naționale. (Raportor – Andrei Pîntea, Procuror General interimar.)
18. Întrebări.
Ședința începe la ora 10.05.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața.
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră în sală, pentru a începe ședința
plenulu
...