Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VI-a ORDINARĂ – APRILIE 2013
Ședința din ziua de 18 aprilie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.152
din 4 aprilie 2013 pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul
2013 nr.249 din 2 noiembrie 2012 (art.1, 5, 9 ș.a.).
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.172 din 18 aprilie
2013 privind numirea în funcția de Procuror General al Republicii Moldova.
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2197
din 3 octombrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la Curtea Constituțională – art.251, 26, 31, 32; Codul jurisdicției
constituționale – art.4, 71, 27, 55, 70).
6. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.171 din 18 aprilie
2013 privind numirea în funcție a unui director adjunct al Centrului Național
Anticorupție.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.164 din
16 aprilie 2013 pentru modificarea Legii cu privire la Centrul Național
Anticorupție (art.8).
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.163 din
16 aprilie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
electoral – art.1, 4, 10, 13, 22, 27, 39, 42, 46, 48, 53, Titlul III; Legea despre
statutul deputatului în Parlament – art.2, 3 ).
9. Prezentarea informației, la solicitarea domnului deputat Alexandru
Cimbriciuc, cu privire la instituirea detașamentelor paramilitare de cazaci în UTA
Găgăuzia. (Raportor – Mihai Balan, Directorul Serviciului de Informații și
Securitate.)
10. Prezentarea informației, la solicitarea domnului deputat Alexandr
Bannicov, cu privire la noile cerințe către autorizarea importului dispozitivelor
medicale. (Raportor – Alexandru Spînu, vicedirector al Agenției Medicamentului
și Dispozitivelor Medicale.)
11. Întrebări.
12. Declarația doamnei deputat Maria Ciobanu – Fracțiunea Partidului
Liberal Democrat din Moldova.
2
Ședința începe la ora 11.13.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața.
Rog să ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe ședința plenului
Parlamentului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 95 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Garizan Oleg, Reidman Oleg, Șupac Inna, Todua Zurabi, Vlah
Irina – la cerere; Botnariuc Tatiana – din motive de sănătate; Petrenco Grigore.
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați colegi,
La ordinea de zi. Avem o listă aprobată pentru această bisăptămînală în
ședința din săptămîna trecută și, în rezultatul ședinței Biroului permanent de ieri,
acesta din urmă v-a înaintat atenției dumneavoastră, stimați colegi, o listă
suplimentară de proiecte. Doar pe marginea ordinii de zi de bază vreau să fac o
remarcă tehnică: proiectele sub nr.84 și nr.85 nu pentru ziua de astăzi – mîine, neam
mai consultat, se mai discută, pentru următoarea săptămînă. Lucrul acesta nu
trebuie să fie votat, fiindcă este o chestie tehnică, doar de mișcare în timp.
Alte propuneri?
Microfonul nr.5.
Doamna Corina Fusu – Fracţiunea PL:
Stimate domnule Președinte al Parlamentului,
Stimați colegi,
Vreau să dau citire procesului-verbal nr.2 al ședinței Fracțiunii parlamentare
a Partidului Liberal din Moldova din data de 17 aprilie 2013. Pe ordinea de zi au
fost incluse următoarele chest
...