Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VI-a ORDINARĂ – APRILIE 2013
Ședința din ziua de 19 aprilie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.31 din
4 februarie 2013 privind modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin
Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.3148
din 21 decembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova – art.7;
Legea privind statutul ofițerului de urmărire penală – art.1, 6, 8; ș.a.)
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1308
din 13 iunie 2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.163 din 9 iulie 2010
privind autorizarea executării lucrărilor de construcție (art.12, 27, anexa nr.6).
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.97 din 7 martie 2013 privind modificarea și completarea
Legii nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local (art.5).
7. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.23 din 25 ianuarie
2013 cu privire la declararea anului 2013 Anul European al Cetățenilor.
8. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.129 din 21 martie 2013 pentru ratificarea Acordului de
finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare
privind realizarea Proiectului de Reformă a Educației din Moldova.
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.120 din
15 martie 2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.100-XV din 26 aprilie
2001 privind actele de stare civilă (art.29, 30, 69).
10. Dezbaterea proiectului de Lege nr.2848 din 28 noiembrie 2012 pentru
modificarea și completarea Legii nr.330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la
cultura fizică și sport (art.3, 7, 71 ș.a.). În urma dezbaterilor, s-a luat decizia de a
amîna procedura de vot pentru o ședință ulterioară.
11. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2968 din 7 decembrie
2012 cu privire la aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în
Energetică pe anul 2013.
2
12. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.142 din
29 martie 2013 pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul
2013 nr.249 din 2 noiembrie 2012 (anexa nr.6).
13. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.2461 din 8 noiembrie 2011 pentru modificarea și completarea Codului electoral
nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (art.8, 13).
14. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.164
din 16 aprilie 2013 pentru modificarea Legii cu privire la Centrul Național
Anticorupție (art.8).
15. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.163
din 16 aprilie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
electoral – art. art.1, 4, 10, 13, 22, 27, 39, 42, 46, 48, 53, Titlul III; Legea despre
statutul deputatului în Parlament art. – 2, 3).
Ședința începe la ora 10.05.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața.
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe ședința plenului
Parlamentului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 98 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Garizan Oleg, Todua Zurabi – la cerere; Petrenco Grigore.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Ședința este deliber
...