Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VI-a ORDINARĂ – APRILIE 2013
Ședința din ziua de 25 aprilie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Declarația doamnei Liliana Palihovici privind decizia Curții
Constituționale.
3. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.17 din 21 ianuarie
2013 privind formarea Comisiei pentru revocarea prin vot secret a Președintelui
Parlamentului Republicii Moldova.
5. Aducerea la cunoștință a procesului-verbal nr.5 al Comisiei pentru
revocarea prin vot secret a Președintelui Parlamentului Republicii Moldova.
Votarea procesului-verbal nr.5.
6. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.18 din 21 ianuarie
2013 cu privire la revocarea domnului Marian Lupu din funcția de Președinte al
Parlamentului Republicii Moldova.
7. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.179 din 25 aprilie
2013 privind constituirea Comisiei speciale pentru examinarea impactului Legii
nr.94 din 19 aprilie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.182 din 25 aprilie
2013 privind constituirea Comisiei speciale pentru examinarea circumstanțelor
adoptării de către Parlamentul Republicii Moldova a Hotărîrii nr.81 din 18 aprilie
2013 privind numirea în funcția de Procuror General.
9. Anunțarea pauzei în cadrul ședinței din data de 25 aprilie 2013.
Ședința începe la ora 10.04.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața.
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe ședința plenului
Parlamentului.
2
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 98 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Bolboceanu Iurie – în delegație; Șupac Inna – la cerere;
Cojocaru Vadim.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Doamna Liliana Palihovici – Fracţiunea PLDM:
Domnule Președinte,
Eu vreau să fac o declarație de la tribuna centrală a Parlamentului. Și vreau
să solicit permisiunea Parlamentului, așa cum au fost făcute excepții pe alte cazuri
din partea diferitor partide, să-mi fie oferită și mie această posibilitate.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Este, într-adevăr, un lucru care contravine Regulamentului, dar solicitarea
din partea unei doamnei, doamna vicepreședinte. Plenul ce zice?
Vă rog.
Doamna Liliana Palihovici:
Stimate domnule Președinte al Parlamentului,
Doamnelor și domnilor deputați,
Onorată asistență,
Stimați cetățeni ai Republicii Moldova,
Am insistat să țin acest discurs la începutul ședinței Parlamentului de astăzi
din motivul că situația, în care s-a pomenit Republica Moldova, este una unică în
felul ei, fără precedent, din ziua constituirii acestui stat pînă în prezent.
Ultima Hotărîre a Curții Constituționale, emisă în data de 22 aprilie 2013,
care a bulversat societatea și care, știm cu toții, este definitivă și irevocabilă, este
subiectul la care vreau să atrag atenția onoratului Parlament.
Cu toate că noi executăm toate hotărîrile Curții, indiferent de conținutul,
caracterul și calitatea lor, astfel confirmînd și prezentînd respectul nostru pentru
Constituție și statul de drept, consider că Parlamentul nu trebuie să treacă cu
vederea o astfel de situație, care, din punctul meu de vedere, creează precedente
3
pentru alte decizii, ce pot fi luate nu în spiritul democrației autentice și în
detrimentul cetățeanului.
Astăzi, prin statul de drept se înțelege acel stat ce se constituie și
funcțione
...