Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VI-a ORDINARĂ – MAI 2013
Ședința din ziua de 23 mai 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.197 din 2 mai 2013
privind modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr.258 din 9 noiembrie
2012 pentru constituirea unei comisii speciale de control al declarațiilor cu privire
la venituri și proprietate ale președintelui și membrilor Comisiei Naționale de
Integritate.
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.66 din
15 februarie 2013 cu privire la modificarea și completarea Codului de executare al
Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004.
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.52 din
7 februarie 2013 cu privire la modificarea și completarea Codului fiscal (art.52).
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1180
din 1 iunie 2012 pentru completarea Codului contravențional al Republicii
Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art.90, 901). Pentru lectura a doua,
proiectul de Lege nr.1180 a fost comasat cu proiectul de Lege nr.112 pentru
completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din
24 octombrie 2008 (art.901).
7. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2991
din 11 decembrie 2012 pentru modificarea și completarea Codului penal al
Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (art.145, 151, 152 ș.a.).
8. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2373
din 18 octombrie 2012 pentru modificarea și completarea Codului civil nr.1107 din
6 iunie 2002 (art.212).
9. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1699
din 17 iulie 2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.1308-XIII din 25 iulie
1997 privind prețul normativ și modul de vînzare – cumpărare a pămîntului.
10. Aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2684 din
14 decembrie 2012 pentru modificarea și completarea Codului contravențional al
Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art.224). Dezbaterea
proiectului de Lege nr.2684 a avut loc într-o ședință anterioară.
2
11. Aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2848 din
28 noiembrie 2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.330-XIV din
25 martie 1999 cu privire la cultura fizică și sport (art.3, 7, 71 ș.a.). Dezbaterea
proiectului de Lege nr.2848 a avut loc într-o ședință anterioară.
12. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua și în lectură finală a proiectului
de Lege nr.142 din 29 martie 2013 pentru modificarea și completarea Legii
bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 2 noiembrie 2012 (anexa nr.6).
13. Dezbaterea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1608 din 9 iulie
2012 pentru modificarea articolului 9 din Legea nr.1234-XIV din 22 septembrie
2000 cu privire la procedura de alegere a Președintelui Republicii Moldova. În
urma dezbaterilor, s-a luat decizia de a continua examinarea proiectului de Lege
nr.1608 într-o ședință ulterioară.
14. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.70 din
15 februarie 2013 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea privind deetatizarea publicațiilor periodice publice – art.1, 5, 7 ș.a.; Legea
privind administrarea și deetatizarea proprietății publice – art.13, 24).
15. Aprobarea proiectului ordinilor de zi pentru perioada 30 mai – 7 iunie
2013.
Ședința începe la ora 10.02.
Lucrările sînt prezidate de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului.
Doamna Liliana Palihovici:
… vă rog să vă ocupați locurile în sală.
Secretariatul,
Vă rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregi
...