Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VI-a ORDINARĂ – MAI 2013
Ședința din ziua de 30 mai 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Mesajul Președintelui Republicii Moldova cu privire la principalele
probleme ale națiunii. (Raportor – Nicolae Timofti, Președintele Republicii
Moldova.) Versiunea originală a mesajului se anexează la stenogramă.
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.222 din 30 mai 2013
privind formarea Comisiei pentru alegerea prin vot secret a Președintelui
Parlamentului.
5. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre privind aprobarea
proceselor-verbale nr.1 și nr.2 din 30 mai 2013 ale ședinței Comisiei pentru
alegerea prin vot secret a Președintelui Parlamentului.
6. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre privind aprobarea
procesului-verbal nr.3 din 30 mai 2013 al ședinței Comisiei pentru alegerea prin
vot secret a Președintelui Parlamentului.
7. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre pentru alegerea
Președintelui Parlamentului (Aprobarea proceselor-verbale nr.4 și nr.5 din 30 mai
2013 ale ședinței Comisiei pentru alegerea prin vot secret a Președintelui
Parlamentului.) Domnul Igor CORMAN a fost ales în funcția de Președinte al
Parlamentului Republicii Moldova.
8. Prezentarea Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova
”Integrare Europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare” 2013 – 2014 şi a listei
candidaţilor la funcţia de membru al Guvernului. (Raportor – Iurie Leancă,
candidat la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova.)
9. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.223 din 30 mai 2013
pentru acordarea votului de încredere Programului de activitate și întregii liste a
Guvernului. (Proiect votat nominal.)
10. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.224 din 30 mai 2013
pentru alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului. (Domnul deputat Andrian
CANDU a fost ales în funcția de vicepreședinte al Parlamentului.)
11. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.224 din 30 mai 2013
pentru alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului. (Domnul deputat Oleg
BODRUG a fost ales în funcția de vicepreședinte al Parlamentului.)
2
12. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.225 din 30 mai 2013
pentru modificarea componenței nominale a unor comisii permanente ale
Parlamentului.
Ședința începe la ora 14.16.
Lucrările sînt prezidate de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului.
Doamna Liliana Palihovici:
Stimați colegi,
Bună ziua.
Vă rog să vă ocupați locurile în sală.
Secretariatul,
Vă rog anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună ziua.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 97 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Mironic Alla – la cerere, Stratan Valentina – este … Scuzați.
98 de deputați. Chistruga Zinaida, Ghimpu Mihai. (Rumoare în sală.) Nu sînt. Nu
s-au înregistrat.
Doamna Liliana Palihovici:
Deputații care nu s-au înregistrat, vă rog să vă înregistrați.
Deci constat caracterul deliberativ al ședinței de astăzi.
Și vreau să salut prezența în Sala Parlamentului a domnului Președinte al
Republicii Moldova Nicolae Timofti. Care vine. (Rumoare în sală.)
Aceasta e pentru a scoate stresul și încordarea tuturor deputaților, ce ține de
ședința de astăzi.
Stimați colegi,
Este timp ca acei care nu și-au înregistrat participarea să o facă acum. Și
așteptăm Președintele Republicii Moldova. Drapelul îl vom onora împreună,
stimați deputați, cu Președintele Republicii Moldova. (Aplauze.)
Stimați colegi,
Vă rog să onorăm Drapelul de Stat. (Se onorează Drapelul de Stat al
Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Vă aduc la cunoștință că, în perioada premergătoare ședinței de astăzi, și-a
sărbătorit ziua de naș
...