Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

 DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XVIII-a
   SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – SEPTEMBRIE 2010
    Şedinţa din ziua de 9 septembrie 2010
     (STENOGRAMA)
		  SUMAR
1. Declararea deschiderii sesiunii de toamnă 2010.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi şi adoptarea ei. 
3. Informaţie cu privire la Hotărîrea Curţii Constituţionale din 17 august 2010 privind validarea mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (doamna Ana Vasilachi, domnul Ştefan Urîtu – pe lista Partidului Liberal; domnul Vladimir Rotatu – pe lista Partidului Democrat din Moldova; domnul Grigore Cobzac – pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova). 
4. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2410 din 6 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul electoral – art. 28, 49, 53 ş.a.; Codul penal – art.182; Codul contravenţional – art.50, 431; Codul audiovizualului – 40; Legea privind achiziţiile publice – art.4; Legea privind transparenţa în procesul decizional – art.14). 
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură şi adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.302 din 29 ianuarie 2008 pentru ratificarea Statutului de la Roma al Curţii Penale Internaţionale, adoptat la 17 iulie 1998.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură şi adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 1775 din 11 iunie 2010 pentru completarea Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală. 
7. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1842 din 21 iunie 2010 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova. 
8. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură şi adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2325 din 18 august 2010 pentru modificarea şi completarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2010.
9. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 2286 din 11 august 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.1, 143 ,20 ş.a.; Legea cu privire la medicamente – art. 3, 61, 8; Codul contravenţional – art. 77).
1
10. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 2124 din 15 iulie 2010 cu privire la modificarea şi completarea Legii nr.1456- XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (art.19, 201). 
11. Dezbaterea şi adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2427 din 9 septembrie 2010 privind modificarea componenţei nominale a comisiilor permanente. 
12. Întrebări.
13. Declaraţia doamnei deputat Maria Postoico, Fracţiunea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, privind cauzele eşuării Referendumului constituţional.
Şedinţa începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Mihai Ghimpu, Preşedintele Parlamentului, asistat de domnul Serafim Urechean, prim-vicepreşedinte al Parlamentului, de domnul Iurie Ţap şi de domnul Alexandru Stoianoglo, vicepreşedinţi ai Parlamentului.
Domnul Maxim Ganaciuc – director general adjunct al Aparatului Parlamentului:
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Bună dimineaţa. 
Vă anunţ că la lucrările şedinţei de astăzi a plenului Parlamentului, din totalul celor 101 de deputaţi, şi-au înregistrat prezenţa 95 de deputaţi. Nu s-au înregistrat deputaţii: Svetlana Rusu – din motive de sănătate; Gheorghe Arpentin, Zinaida Greceanîi, Valeriu Guma, Grigore Petrenco, Anatolie Popuşoi.
Domnul Mihai Ghimpu: 
Mulţumim, domnule Ganaciuc.
Stimaţi colegi,
Bună dimineaţa şi bună dispoziţie.
Pentru deschiderea sesiunii de toamnă, rog să onorăm Drapelul de Stat şi Imnul de Stat ale Republicii Moldova. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova. Se intonează Imnul de Stat al Republicii Moldova.) 
Mulţumesc.
2
Stimaţi colegi,
În conformitate cu Hotărîrea Curţii Constituţionale din 17 august privind validarea mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, au fost declaraţi aleşi în calitate de deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova doamna Ana Vasilachi, domnul Ştefan Urîtu
...