Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VI-a ORDINARĂ – IUNIE 2013
Ședința din ziua de 14 iunie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.57 din
27 februarie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
muncii – art.10, 372; Legea privind Inspecția Muncii – art.1, 7, 8, 112 ș.a.; Legea
securității și sănătății în muncă – art.8, 14; ș.a.).
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.61 din
11 februarie 2013 privind protecția specială a copiilor în situație de risc și a
copiilor separați de părinți.
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2063
din 20 septembrie 2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.1585 din
27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (art.4).
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.628 din
29 martie 2012 privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu
privire la activitatea farmaceutică – art.25; Legea cu privire la medicamente –
art.27; ș.a.).
7. Aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.118 din 15 martie
2013 pentru modificarea anexei nr.11 la Legea nr.1538-XIII din 25 februarie 1998
privind fondul ariilor naturale protejate de stat. Dezbaterea proiectului nr.118 a
avut loc a într-o ședință anterioară.
8. Aprobarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1257 din 8 iunie
2012 pentru completarea Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern.
Dezbaterea proiectului nr.1257 a avut loc a într-o ședință anterioară.
9. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.173 din 19 aprilie 2013 privind regimul special al aflării pe
teritoriul Republicii Moldova a unui autovehicul.
10. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.256
din 14 iunie 2013 (nr.108 din 12 martie 2013) pentru modificarea și completarea
unor acte legislative (Codul penal – art. 13412; Codul contravențional – art.231,
233, 243, 400).
2
11. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.66 din
15 februarie 2013 cu privire la modificarea și completarea Codului de executare al
Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004.
12. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2328
din 16 octombrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Codul transporturilor auto – art.26; Codul contravențional – art.200).
13. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.245 din 14 mai 2013.
privind demisia unui deputat în Parlament.
14. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.305
din 8 februarie 2011 pentru modificarea articolului 27 din Legea privind activitatea
particulară de detectiv şi pază.
15. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.162 din 12 aprilie
2013 cu privire la aprobarea direcțiilor strategice ale activității din sfera științei și
inovării pentru anii 2013 – 2020.
Ședința începe la ora 10.01.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Stimați colegi,
Rog să ocupați locurile în sală.
Prezidiu,
De asemenea, vă rog.
Rog Secretariatul să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 96 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Ceban Ion, Juravschi Nicolae, Petkov Alexandr, Tkaciuk
Mark – la cerere; Chistruga Zinaida.
Domnul Igor Corman:
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorea
...