Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VI-a ORDINARĂ – IUNIE 2013
Ședința din ziua de 20 iunie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Adoptarea deciziei ca, în continuare, ședința Parlamentului, în cadrul
căreia vor avea loc audieri parlamentare privind situația din regiunea
transnistreană, să aibă caracter închis.
Ședința începe la ora 11.03.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Stimați colegi,
Bună dimineața. Începem ședința.
Și, vă rog, să vă ocupați locurile în sală.
Secretariatul,
Vă rog să anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună ziua.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 94 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Hotineanu Vladimir, Lupu Marian – la cerere; Chistruga
Zinaida – din motive de sănătate; Furdui Simion, Sîrbu Serghei, Todua Zurabi,
Zaporojan Lilian.
Domnul Igor Corman:
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
2
Domnilor deputați,
Salutăm, în primul rînd, prezența la ședința noastră a domnului Nicolae
Timofti, Președintele Republicii Moldova. (Aplauze.)
De asemenea, înainte de a începe dezbaterile pe marginea ordinii de zi, vreau
să vă mai informez că, astăzi, Curtea Constituțională, prin Hotărîrea nr.14, a
validat mandatul de deputat în Parlament al candidatului supleant pe lista
Partidului Democrat domnul Mihail Solcan. Îl felicităm și îi dorim succes în
activitate. (Aplauze.)
De asemenea, în perioada premergătoare ședinței, și-au sărbătorit ziua de
naștere domnii deputați: Alexandru Cimbriciuc, Iurie Apostolachi, Anatolie
Dimitriu și Lilian Zaporojan. De asemenea, astăzi, își sărbătorește ziua de naștere
și colegul nostru Marian Lupu. Îi felicităm, multă sănătate și succes în activitate.
(Aplauze.)
Acum, stimați colegi, trecem la ordinea de zi. Dumneavoastră aveți lista de
bază, cea care a fost examinată și aprobată, prin votul plenului, în cadrul ședinței
de joi săptămîna trecută. De asemenea, urmare a ședinței Biroului permanent, am
propus atenției plenului și suplimentul la ordinea de zi pentru zilele de astăzi și
mîine, care urmează a fi discutat și votat.
Dacă sînt alte propuneri referitor la ordinea de zi, vă rog să le înaintați de la
microfoanele din sală.
Microfonul nr.2.
Domnul Sergiu Stati – Fracţiunea PCRM:
Da. Mulțumesc.
Stimați colegi,
Eu nu înțeleg cum a fost propusă sau, cel puțin, ticluită ordinea de zi pentru
ședințele de astăzi și de mîine? Cel mai paradoxal este aceea că s-au propus, astăzi,
audierile acestea cu Transnistria. Vreau să subliniez, în acest sens, că e o isterie
totală în mass-media. Și aceasta de cineva foarte bine organizat, toată isteria
aceasta care se întîmplă acum la noi în mass-media.
Și, în același timp, prin niște circumstanțe foarte neclare, pentru mine cel
puțin, deci, în aceeași ordine de zi, găsim, cu mirare, proiectele nr.1485 și nr.1824,
deci privind Tratatul Republicii Moldova cu România și, respectiv, proiectul de
Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și
Guvernul României privind cooperarea în domeniul militar.
Deci este foarte stranie această configurație. Și, de aceea, propunerea
Fracțiunii noastre este ca, în modul cel mai urgent, aceste două proiecte să fie
eliminate urgent de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Igor Corman:
Încă o dată, vă rog, numărul ambelor proiecte.
3
Domnul Sergiu Stati:
Da. Deci se numesc nr.1485 și nr.1824.
Domnul Igor Corman:
Am înregistrat.
Microfonul nr.3.
Doamna Maria Postoico – Fracţiunea PCRM:
Mulțumesc.
În con
...