Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VI-a ORDINARĂ – IUNIE 2013
Ședința din ziua de 27 iunie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.209 din
20 mai 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal –
art.102, 1181; Legea pentru punerea în aplicare a titlului V din Codul fiscal –
art.4).
4. Prezentarea Raportului anual al Băncii Naționale a Moldovei pentru anul
2012. Proiectrul nr.1054 din 29 aprilie 2013. (Raportor – Dorin Drăguțanu,
Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei.) Președintele Parlamentului Igor
Corman anunță că se ia act de acest raport.
5. Dezbaterea și respignerea proiectului de Hotărîre nr.271 din 18 iunie
2013 cu privire la prelungirea mandatului Comisiei de anchetă pentru examinarea
modului de administrare a pachetului de acțiuni al statului deținut la „Banca de
Economii” – SA și a situației în domeniul financiar-bancar al Republicii Moldova.
6. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.282 din 28 iunie 2013
pentru modificarea componenței nominale a Comisiei agricultură și industrie
alimentară.
7. Prezentarea Raportului de activitate al Fondului de Garantare a
Depozitelor în Sistemul Bancar pentru anul 2012. Proiectul nr.1037 din 26 aprilie
2013. (Raportor – Veronica Jurminschi, președintele Consiliului de administrație al
Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar.) Președintele
Parlamentului Igor Corman anunță că se ia act de acest raport.
8. Dezbaterea și aprobarea proiectului de Lege nr.1485 din 28 iunie 2011
pentru ratificarea Tratatului dintre Republica Moldova şi România privind regimul
frontierei de stat, colaborarea şi asistenţa mutuală în probleme de frontieră.
9. Dezbaterea și aprobarea proiectului de Lege nr.1824 din 3 august 2012
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul
României privind cooperarea în domeniul militar.
10. Declarația doamnei deputat Maria Ciobanu, Fracțiunea Partidului Liberal
Democrat din Moldova.
11. Interpelări.
2
Ședința începe la ora 10.05.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Andrian Candu, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Secretariatul,
Vă rog să ne anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a pelunului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 95 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Bodrug Oleg, Ghilețchi Valeriu, Palihovici Liliana – în
delegație; Chistruga Zinaida – din motive de sănătate; Ceban Ion, Todua Zurabi –
la cerere.
Domnul Igor Corman:
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
Domnilor deputați,
Ieri, 26 iunie, s-a stins din viață unul dintre cei mai mari poeți ai neamului
nostru Dumitru Matcovschi. Rog să păstrăm un moment de reculegere. (Se
păstrează un moment de reculegere.)
Vă mulțumesc.
Microfonul nr.4, vă rog.
Domnul Ion Hadârcă:
Domnule Președinte,
Eu cred că momentul merită a fi menționat de la tribuna centrală, dacă îmi
permiteți cîteva minute. Vă rog.
Domnul Igor Corman:
Vă rog.
Domnul Ion Hadârcă:
Onorat Parlament,
După o zi de doliu, pe umerii noștri s-a lăsat și o noapte de doliu național.
Precum știți, astă noapte a încetat să bată inima marelui neînfrînt, a poetului,
academician Dumitru Matcovschi. Este o pierdere grea și irecuperabilă nu doar
pentru literatura noastră, dar și pentru lumea academică, dar și pentru cultura și
spiritualitatea românească în ansamblu.
3
Cavaler al „Ordinului Republicii”, figură emblematică a neamului nostru,
Dumitru Matcovschi a menținut de-a lungul unei mari jumătăți de secol flacăra
demnității naț
...