Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VII-a ORDINARĂ – SEPTEMBRIE 2013
Ședința din ziua de 26 septembrie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea deschiderii sesiunii de toamnă și a ședinței plenare. Intonarea
Imnului de Stat al Republicii Moldova. (Intonarea Imnului de Stat al Republicii
Moldova și onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
2. Luare de cuvînt din partea Fracțiunii parlamentare a Partidului
Comuniștilor din Republica Moldova – domnul Vladimir Voronin.
3. Luare de cuvînt din partea Fracțiunii parlamentare a Partidului Liberal
Democrat din Moldova – domnul Valeriu Streleț.
4. Luare de cuvînt din partea Fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat
din Moldova – domnul Dumitru Diacov.
5. Luare de cuvînt din partea Fracțiunii parlamentare a Partidului Liberal –
domnul Ion Hadârcă.
6. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
7. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.341 din 15 iulie 2013 pentru ratificarea Convenției
Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale.
8. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.343 din 26 iulie 2013 pentru ratificarea Acordului cu privire
la colaborarea în domeniul pregătirii specialiștilor subdiviziunilor antiteroriste în
instituțiile de învățămînt ale organelor competente ale statelor membre ale
Comunității Statelor Independente.
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului Codului
transporturilor rutiere. Proiectul nr.267 din 14 iunie 2013.
10. Dezbaterea proiectului de Lege nr.352 din 2 septembrie 2013 cu privire
la locuințe. În urma dezbaterilor, s-a luat decizia de a transfera proiectul pînă la
pregătirea raportului comisiei.
11. Dezbaterea proiectului de Lege nr.356 din 4 septembrie 2013 privind
performanța energetică a clădirilor. În urma dezbaterilor, s-a luat decizia de a
transfera proiectul pînă la pregătirea raportului comisiei.
2
12. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.297 din
3 iulie 2013 pentru modificarea articolului 186 din Codul muncii al Republicii
Moldova.
13. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.377 din 23 septembrie
2013 privind declararea vacanței unui mandat de deputat în Parlament.
14. Interpelări.
15. Declarația domnului deputat Mihai Godea.
16. Declarația domnului deputat Ion Butmalai – Fracțiunea Partidului
Liberal Democrat din Moldova.
Ședința începe la ora 10.06.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Stimați colegi,
Bună dimineața.
Rog să vă ocupați locurile, pentru a începe ședința plenului.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 100 de deputați, și-au înregistrat prezența 96 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Lupu Marian, Țulea Oleg – în delegație; Abramciuc Veronica
– din motive de sănătate; Plahotniuc Vladimir, Postoico Maria.
Domnul Igor Corman:
Da. Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Declar prima ședință plenară a Parlamentului în
cadrul sesiunii de toamnă 2013 deschisă. Rog să onorăm Imnul și Drapelul Țării.
(Se intonează Imnul de Stat al Republicii Moldova și se onorează Drapelul de Stat
al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
La 12 septembrie s-a stins subit din viață colega noastră Zinaida Chistruga.
Rog să păstrăm un minut de reculegere. (Se păstrează un minut de reculegere.)
Vă mulțumesc.
3
Stimați colegi,
Astăzi, noi reluăm activitatea în ședințele plenare ale sesiunii de toamnă
conform prevederilor Regulamentului, conform hotărîrii Biroului permanent. De la
convocarea sesiunii de toamnă, la 2 septembrie, organele de lucru ale
Parlamentului s-a
...