Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VII-a ORDINARĂ – OCTOMBRIE 2013
Ședința din ziua de 10 octombrie 2013
(STENOGRAMĂ)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Dezbateri asupra ordinii de zi şi aprobarea ei.
3. Înaintarea moțiunii de cenzură asupra activității Guvernului, în special
privind pierderea controlului statului asupra SA „Banca de Economii” şi ÎS
„Aeroportul Internaţional Chişinău”. Proiectul nr.396 din 10 octombrie 2013.
(Raportor – Galina Balmoș, Fracțiunea Partidului Comuniștilor din Republica
Moldova.)
4. Dezbaterea şi adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.257
din 14 iunie 2013 privind modificarea și completarea anexei la Legea nr.852-XV
din 14 februarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul
comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul
de ozon.
5. Reexaminarea Legii nr.187 din 12 iulie 2013 pentru modificarea unor
acte legislative (Legea cu privire la protecția socială suplimentară a unor
categorii de populație – art.2 pct.5; Legea cu privire la veterani – art.12, 22).
Proiectul nr. 1842 din 2 august 2013. Menținerea votului asupra Legii nr.187.
6. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.347 din
8 august 2013 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a domeniului
protecției datelor cu caracter personal pentru anii 2013 – 2018 și a Planului de
acțiuni privind implementarea acesteia. Lege ordinară.
7. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 391
din 3 octombrie 2013 privind modificarea Codului contravențional al Republicii
Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (art. 37, 38, 61 ș.a.).
8. Dezbaterea şi adoptarea proiectului de Hotărîre nr. 317 din 8 iulie 2013
privind aprobarea Strategiei de reformare a Serviciului de Informații și Securitate
al Republicii Moldova și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de
reformare a Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova pentru
anii 2013 – 2017.
9. Dezbaterea şi adoptarea proiectului de Hotărîre nr. 243 din 12 iunie 2013
pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat în anul 2012.
2
10. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 1639
din 14 iulie 2011 privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din
Republica Moldova.
Ședința începe la ora 10.03.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Stimați colegi,
Vă rog să vă ocupați locurile.
Și rog Secretariatul să anunțe prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 59 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații Fracțiunii Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, de
asemenea, Ciobanu Ghenadie, Olaru Nicolae.
Domnul Igor Corman:
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
Pînă a trece la ordinea de zi, domnilor deputați, vreau să vă anunț că, în
perioada premergătoare ședinței de astăzi, și-au sărbătorit ziua de naștere domnii
deputați Gheorghe Brega, Serghei Sîrbu, Vladimir Hotineanu, Iurie Țap, Vadim
Vacarciuc, Iurie Bolboceanu, Veaceslav Ioniță și Ion Butmalai. Să îi felicităm şi să
le urăm la mulți ani, multă sănătate și succese! (Aplauze.)
Microfonul nr.4.
Domnul Veaceslav Ioniţă:
Comisia economie, buget și finanțe.
Domnule Președinte,
În calitate de autor și în calitate de președinte de comisie, rog să fie retras
proiectul de Lege nr.134. Noi nu avem încă raport, deoarece este nevoie de lucrat
asupra legii, am conveni
...