Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VII-a ORDINARĂ – OCTOMBRIE 2013
Ședința din ziua de 11 octombrie 2013
(STENOGRAMĂ)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Dezbateri asupra ordinii de zi şi aprobarea ei.
3. Aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1639 din 14 iulie
2011 privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din Republica
Moldova. Dezbaterile asupra acestui proiectau avut loc ieri, 10 octombrie 2013 ;
astăzi procedura de vot are loc în mod repetat.
4. Dezbaterea şi adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.250
din 13 iunie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
contravențional – art. 333, 3341, 400, 423; Legea privind regimul străinilor în
Republica Moldova – art. 45, 51, 52 ș.a.).
5. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.391 din 3 octombrie
2013 privind modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova
nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art. 37, 38, 61 ș.a.). Dezbaterile au avut loc
într-o ședință anterioară, astăzi are loc numai procedura de vot.
6. Dezbaterea şi adoptarea proiectului de Hotărîre nr.395 din 10 octombie
2013 cu privire la implementarea unor acțiuni de facilitare a liberei circulații pe
teritoriul Republicii Moldova.
7. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură şi adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.375 din 20 septembrie 2013 pentru completarea Legii
bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 2 noiembrie 2012 (art. 20).
8. Reexaminarea Legii nr.166 din 5 iulie 2013 pentru modificarea și
completarea unor acte legislative (Legea cu privire la patenta de întreprinzător –
art. 3,18 ș.a; Codul fiscal – Titlul VII). Proiectul nr.1841 din 2 august 2013.
9. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 355
din 4 septembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Codul penal – art. 84, 158, 165 ș.a.; Codul de procedură penală – art. 1328,
1342).
10. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 357
din 4 septembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Codul penal – 316, Codul de procedură penală – art. 90, 110, 215).
2
11. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.349 din
21 august 2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.182 din 15 iulie 2010
cu privire la parcurile industriale (art. 3, 5, 7 ș.a.).
12. Dezbaterea şi adoptarea proiectului de Hotărîre nr.383 din 30 septembrie
2013 pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.34 din
25 februarie 2011 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente
ale Parlamentului.
13. Dezbaterea şi respingerea proiectului de Hotărîre nr.369 din
18 septembrie 2013 pentru modificarea componenței nominale a comisiilor
parlamentare.
14. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.247 din
13 iunie 2013 privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie
1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii
rămîn în proprietatea statului.
Ședința începe la ora 10.22.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Vă rog să vă ocupaţi locurile în sală.
Rog Secretariatul să anunțe prezența deputaților.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 56 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Cimbriciuc Alexandru şi Ghimpu Mihai – în delegaţie;
Abramciuc Veronica – din motive de sănătate; Dodon Igor, Fusu Corina, Greceanîi
Zinaida şi Vieru Boris – la cerere. De asemenea, nu s-a înregistrat Fracțiunea
Partidului Comuniștilo
...