Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VII-a ORDINARĂ – OCTOMBRIE 2013
Ședința din ziua de 31 octombrie 2013
(STENOGRAMĂ)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Dezbateri asupra ordinii de zi şi aprobarea ei.
3. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.340 din 15 iulie
2013 pentru modificarea Codului contravențional nr.218-XVI din 24 octombrie
2008 (art.110, 405). Procedura de vot pe marginea acestui proiect de lege va avea
loc într-o ședință ulterioară.
4. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.365 din
12 septembrie 2013 pentru modificarea Legii nr.200 din 16 iulie 2010 privind
regimul străinilor în Republica Moldova. Procedura de vot pe marginea acestui
proiect de lege va avea loc într-o ședință ulterioară.
5. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.292 din 1 iulie
2013 privind străinii care urmează să fie în posesia unei vize și străinii scutiți de
obligativitatea posedării unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii
Moldova. Procedura de vot pe marginea acestui proiect de lege va avea loc într-o
ședință ulterioară.
6. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.339 din 15 iulie
2013 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei Republicii Moldova
nr.1024-XIV din 2 iunie 2000 (art. 1, 17, 20 ș.a.). Procedura de vot pe marginea
acestui proiect de lege va avea loc într-o ședință ulterioară.
7. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1639 din 14 iulie
2011 privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din Republica
Moldova. Procedura de vot pe marginea acestui proiect de lege va avea loc într-o
ședință ulterioară.
8. Dezbaterea şi adoptarea proiectului de Hotărîre nr.426 din 30 octombrie
2013 privind demisia unui deputat în Parlament.
9. Prezentarea şi adoptarea proiectului de Hotărîre nr.414 din 24 octombrie
2013 cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru verificarea gestionării
fondului forestier, a zonelor de protecție a apelor rîurilor și ale bazinelor de apă, a
parcurilor.
10. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.400 din
15 octombrie 2013 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249
din 2 noiembrie 2012 (anexa nr. 6).
2
11. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.406 din
18 octombrie 2013 pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe
anul 2013 nr.249 din 2 noiembrie 2012.
12. Interpelări.
Ședința începe la ora 10.01.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Bună dimineața.
Vă rog să vă ocupați locurile.
Secretariatul,
Vă rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a Parlamentului, din totalul celor
101 de deputați, și-au înregistrat prezența 90 de deputați. Nu s-au înregistrat
deputații: Lupu Marian – la cerere; Apostolachi Iurie, Furdui Simion – din motive
de sănătate; Ceban Ion, Cojocaru Vadim, Fusu Corina, Ghimpu Mihai, Mîndru
Victor, Plahotniuc Vladimir, Vitiuc Vladimir, Voronin Vladimir.
Domnul Igor Corman:
Mulțumesc.
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Înainte de a trece la examinarea ordinii de zi, vă aduc la cunoștință că în
perioada premergătoare ședinței de astăzi, și-au sărbători ziua de naștere domnii
deputați Tudor Deliu și Valeriu Guma. Le urăm „La mulți ani”, sănătate și succes.
(Aplauze.)
Ordinea de zi pentru ziua de 31 octombrie, deci pentru astăzi, și pentru 1
noiembrie, pentru ziua de mîine, noi am aprobat-o în ședința de plen. De asemenea,
Biroul permanent a aprobat, ieri, un supliment la ordinea de zi, p
...