Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VII-a ORDINARĂ – NOIEMBRIE 2013
Ședința din ziua de 1 noiembrie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Dezbateri asupra ordinii de zi şi aprobarea ei.
3. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 340 din 15 iulie
2013 pentru modificarea Codului contravențional nr.218-XVI din 24 octombrie
2008 (art.110, 405). Dezbaterea acestui proiect de lege a avut loc într-o ședință
anterioară (31 octombrie 2013).
4. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.365 din
12 septembrie 2013 pentru modificarea Legii nr. 200 din 16 iulie 2010 privind
regimul străinilor în Republica Moldova. Dezbaterea acestui proiect de lege a avut
loc într-o ședință anterioară (31 octombrie 2013).
5. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 292 din 1 iulie
2013 privind străinii care urmează să fie în posesia unei vize și străinii scutiți de
obligativitatea posedării unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii
Moldova. Dezbaterea acestui proiect de lege a avut loc într-o ședință anterioară
(31 octombrie 2013).
6. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 339 din 15 iulie
2013 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei Republicii Moldova
nr.1024-XIV din 2 iunie 2000 (art.1, 17, 20 ș.a.). Dezbaterea acestui proiect de
lege a avut loc într-o ședință anterioară (31 octombrie 2013).
7. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.400 din
15 octombrie 2013 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249
din 2 noiembrie 2012 (anexa nr.6). Dezbaterea acestui proiect de lege a avut loc
într-o ședință anterioară (31 octombrie 2013).
8. Dezbaterea şi adoptarea proiectului de Hotărîre nr. 354 din 4 septembrie
2013 privind numirea în funcție de judecător al Curții Supreme de Justiție (Liliana
Catan).
9. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 1639 din 14 iulie
2011 privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din Republica
Moldova. Dezbaterea acestui proiect de lege a avut loc într-o ședință anterioară
(31 octombrie 2013).
2
10. Dezbaterea şi adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 260
din 14 iunie 2013 pentru modificarea și completarea Codului contravențional al
Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (art. 298, 3271, 349).
11. Dezbaterea şi adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 297
din 3 iulie 2013 pentru modificarea articolului 186 din Codul muncii al Republicii
Moldova.
12. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură şi adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr. 408 din 23 octombrie 2013 pentru modificarea articolului
10 al Legii nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social.
13. Dezbaterea şi adoptarea proiectului de Hotărîre nr. 419 din 25 octombrie
2013 pentru acceptarea propunerii privind inițierea Declarației Parlamentului
Republicii Moldova cu privire la importanța Acordului de Asociere dintre
Republica Moldova și Uniunea Europeană și a liberalizării de către Uniunea
Europeană a regimului de vize pentru cetățenii moldoveni.
14. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură şi adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr. 416 din 25 octombrie 2013 pentru modificarea Legii nr.194
din 12 iulie 2013 privind importul unui autovehicul.
15. Dezbaterea şi adoptarea în lectură finală a proiectului de Lege nr. 4 din
15 ianuarie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind finanțele publice locale – art.1, 2, 3 ș.a.; Codul fiscal – art.1, 6, 93; ș.a.).
16. Dezbaterea şi adoptarea proiectului de Hotărîre nr. 412 din 23 octombrie
2013 cu privire la participarea Republicii Moldova la operațiunea internațională de
menținere a păcii din Kosovo.
17. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședințelor de plen ale Parlamentului
pentru următoarea perioadă bisăptămînală.
Ședința începe la ora 10.01.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corm
...