Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VII-a ORDINARĂ – NOIEMBRIE 2013
Ședința din ziua de 14 noiembrie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.423
din 29 octombrie 2013 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor.
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.424 din
29 octombrie 2013 privind testarea integrității profesionale.
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.425 din
29 octombrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la statutul judecătorului – art.6, 8, 9 ș. a; Legea cu privire la Consiliul
Superior al Magistraturii – art.221; Codul penal – art.55, 64, 98 ș. a.; ș.a.).
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.3079
din 18 decembrie 2012 privind salarizarea judecătorilor.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.422 din
29 octombrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la statutul judecătorului – art.26, 32, 321 ș. a.; Legea privind pensiile de
asigurări sociale de stat – art.461, 48).
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.415 din
24 octombrie 2013 pentru modificarea articolului 32 din Legea nr.544-XIII din
20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului.
9. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.452 din 12 noiembrie
2013 pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind
susținerea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova.
Ședința începe la ora 10.02.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Stimați colegi,
Bună dimineața.
Vă rog să vă ocupați locurile.
2
Secretariatul,
Vă rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 90 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Greceanîi Zinaida, Ivanov Violeta, Lucinschi Chiril – în
delegație; Fusu Corina, Nasu Maria – din motive de sănătate; Dodon Igor, Lupu
Marian, Mironic Alla, Vlah Irina – la cerere; Guma Valeriu, Juravschi Nicolae.
Domnul Igor Corman:
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Înainte de a trece la examinarea ordinii de zi, vă aduc la cunoștință că, în
perioada premergătoare ședinței de astăzi, și-au sărbătorit ziua de naștere domnii
deputați Gheorghe Brașovschi și Artur Reșetnicov. De asemenea, astăzi își
sărbătorește ziua de naștere domnul Chiril Lucinschi. Le urăm la Muți Ani și
succese în activitate.
Domnilor deputați,
Noi avem ordinea de zi pentru ședința de astăzi și de mîine aprobată în
plenul Parlamentului, de asemenea Biroul permanent v-a propus atenției un
supliment la ordinea de zi. Dacă există alte propuneri, obiecții, vă rog să le
formulați de la microfoanele din sală.
Microfonul nr.4, vă rog.
Domnul Veaceslav Ioniţă:
Domnule Președinte,
Din partea Comisiei economie, buget și finanțe rugăm, pentru ziua de mîine,
să fie inclus proiectul de Lege nr.457, proiect de rectificare a bugetului pe anul
2013. Este necesar să-îl examinăm în ziua de mîine, pentru ca să reușim ca toate
instituțiile publice să poată utiliza banii.
Domnul Igor Corman:
Am înregistrat.
Microfonul nr.3.
Doamna Inna Șupac:
Mulțumesc.
3
Stimați colegi,
Fracțiunea Partidului Comuniștilor felicită toți tinerii din Republica
Moldova cu ocazia zilelor tineretului și a zilei studenților,
...