Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VII-a ORDINARĂ – DECEMBRIE 2013
Ședința din ziua de 11 decembrie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al
Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea moțiunii de cenzură asupra activității Guvernului. Proiectul
nr.501 din 5 decembrie 2013:
– aprobarea modalității de examinare a moțiunii;
– prezentarea raportului asupra activității Guvernului Republicii Moldova
(raportor – Iurie Leancă, Prim-ministrul Republicii Moldova);
– runda de întrebări – răspunsuri;
– luările de cuvînt ale deputaților.
3. Respingerea moțiunii de cenzură (proiectul nr.501 din 5 decembrie 2013)
asupra activității Guvernului Republicii Moldova.
Ședința începe la ora 15.04.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Oleg Bodrug, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Stimați colegi,
Bună ziua.
Vă rog să vă ocupați locurile.
Iar Secretariatul am să îl rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună ziua.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 89 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Ghilețchi Valeriu, Palihovici Liliana – în delegație; Jantuan
Stella – din motive de sănătate; Candu Andrian – la cerere; Abramciuc Veronica,
Bobenco Oleg, Botnariuc Tatiana, Cojocaru Vadim, Fusu Corina, Ghimpu Mihai,
Guțu Ana, Vacarciuc Vadim.
2
Domnul Igor Corman:
Mulțumesc.
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
După cum cunoaștem cu toții, vinerea trecută, a trecut în neființă un mare
luptător pentru drepturile omului Nelson Mandela. Toată lumea civilizată, în aceste
zile, își ia rămas bun de la această personalitate a timpului nostru. Propun să ținem
un minut de reculegere pentru acest mare luptător. (Se păstrează un minut de
reculegere.)
Vă mulțumesc.
De asemenea, ieri, Republica Moldova, ca și întreaga lume civilizată, a
sărbătorit Ziua Internațională a Drepturilor Omului. Drepturile omului care
reprezintă cele mai valoroase realizări. Și, în acest context, au avut loc, după cum
cunoașteți, acțiuni și aici, la Chișinău.
Eu cred că atașamentul nostru la drepturile omului se regăsesc și astăzi în
ședința Parlamentului, cînd vom trece printr-un exercițiu democratic de dezbatere a
moțiunii asupra activității Guvernului. Deci eu invit toți deputații ca, prin
comportamentul lor, inclusiv astăzi, să dea dovadă de acest atașament, de toleranță
și respect reciproc.
După cum cunoașteți, unicul subiect din ordinea de zi a ședinței de astăzi
este moțiunea de cenzură asupra activității Guvernului cu nr.501. Înainte de a
examina procedura pe care trebuie să o votăm aici, în plen, vreau să întreb colegii
din opoziția PCRM, care au depus această moțiune, dacă nu își retrag semnăturile?
Deci nu este cazul. 33 de semnături sînt depuse pe această moțiune.
În condițiile prevederilor Regulamentului, trebuie să stabilim acum
procedura de examinare a moțiunii de cenzură. Vreau să întreb Guvernul, să îl
întreb pe domnul Prim-ministru: de cît timp aveți nevoie pentru prezentarea
raportului? 20 de minute. Dacă sînteți de acord, deci acesta este timpul pe care îl
punem la dispoziție pentru prezentarea raportului.
De asemenea, trebuie să stabilim perioada pe care o punem la dispoziție
pentru întrebări – răspunsuri. Vreau să aud care sînt propunerile din partea
grupurilor parlamentare. Deci se propune o oră. Altă propunere este 5 minute, am
auzit din sectorul din partea stîngă. Cred că 5 minute este prea puțin, o oră este mai
bine, este mai democratic. Este o propunere și fără întrebări. Deci mi se pare
rațională propunerea, ca, așa cum am procedat și în cazurile anterioare, să
rezervăm o oră pentru întrebări – răspunsuri.
Și, de asem
...