Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VII-a ORDINARĂ – DECEMBRIE 2013
Ședința din ziua de 12 decembrie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.431
din 1 noiembrie 2013 cu privire la modificarea și completarea Regulamentului
Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996.
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.372 din
18 septembrie 2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.242 din
24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.474 din 22 noiembrie 2013 pentru ratificarea Acorduluicadru
de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei pentru realizarea Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.499 din 4 decembrie 2013 privind importul unor obiecte de
cult religios.
7. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.492 din 4 decembrie
2013 pentru aprobarea bugetului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu
Caracter Personal pe anul 2014.
8. Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.493 din 4 decembrie 2013 pentru
aprobarea bugetului Curții Constituționale pe anul 2014. În urma dezbaterilor, s-a
luat decizia de a remite proiectul nr.493 în comisie.
9. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.494 din 4 decembrie
2013 cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe
anul 2014.
10. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.495 din 4 decembrie
2013 cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale de Integritate pe anul
2014.
11. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.384 din 2 octombrie
2013 cu privire la bugetul Parlamentului pe anul 2014.
12. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.498 din 4 decembrie
2013 pentru aprobarea bugetului Curții de Conturi pe anul 2014.
2
13. Declarația domnului deputat Iurie Țap, Fracțiunea Partidului Liberal
Democrat din Moldova.
Ședința începe la ora 10.04.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Domnilor deputați,
Bună dimineața. Vă rog să vă ocupați locurile.
Secretariatul,
Anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 94 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Guțu Ana – în delegație, Jantuan Stella – din motive de
sănătate; Abramciuc Veronica, Botnariuc Tatiana, Cojocaru Vadim, Vacarciuc
Vadim, Voronin Vladimir.
Domnul Igor Corman:
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Avem ordinea de zi pentru astăzi și mîine aprobată, avem și suplimentul la
ordinea de zi, propus de Biroul permanent. Dacă sînt obiecții, propuneri, vă rog să
le formulați de la microfoanele din sală.
Microfonul nr.4.
Domnul Ion Balan:
Domnule Președinte,
La ședința Biroului a fost propus pentru ziua de mîine proiectul de Lege
nr.3118 și nu știu din ce cauză nu se regăsește în supliment.
Domnul Igor Corman:
Am înregistrat. Alte propuneri?
Microfonul nr.5.
3
Domnul Gheorghe Brega:
Mulțumesc.
Domnule Președinte,
Eu insist, totuși, să fie inclus proiectul de Lege nr.940 despre demolarea
construcțiilor neautorizate. Deci ultimele evenimente arată încă o dată că acest
proiect trebuie discutat, pentru că, vedeți, în Valea Farmecelor
...