Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VII-a ORDINARĂ – DECEMBRIE 2013
Ședința din ziua de 17 decembrie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al
Republicii Moldova.)
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.405 din
18 octombrie 2013 privind completarea articolului 103 din Codul fiscal
nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997.
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.445 din
7 noiembrie 2013 pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII
din 24 aprilie 1997 (art.96, 1012.)
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.491 din
3 decembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.10, 12; Legea cu privire la
întreprinderea de stat – art.3, 7, 8, 13 ș.a.; ș.a.)
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în a doua lectură a
proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2014. Proiectul nr.488 din 2 decembrie
2013.
7. Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.497 din 4 decembrie 2013 pentru
aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul
2014. În urma dezbaterilor, la propunerea Fracțiunii PLDM, s-a luat decizia de a
continua dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.497 într-o ședință ulterioară.
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.493 din 4 decembrie
2013 pentru aprobarea bugetului Curții Constituționale pe anul 2014.
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.487 din
2 decembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.11, 26; Legea contenciosului
administrativ – art. 11, 21, 23; Codul de procedură civilă – art. 371,174.)
Ședința începe la ora 15.03.
Lucrările sînt prezidate de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului, asistată de domnii Andrian Candu și Oleg Bodrug, vicepreședinți
ai Parlamentului.
2
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună ziua.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 86 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Bolboceanu Iurie, Corman Igor, Pleșca Nae-Simion – în
delegație; Todua Zurabi – la cerere; Abramciuc Veronica, Botnariuc Tatiana, Guțu
Ana, Jantuan Stella, Petrenco Grigore, Saharneanu Vladimir, Stoianoglo
Alexandru, Vacarciuc Vadim, Vlah Petru, Voronin Vladimir; Apostolachi Iurie
este.
Doamna Liliana Palihovici:
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul de Stat. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Pînă a trece la dezbaterea agendei ședinței de astăzi, vreau să vă anunț,
stimați colegi, că, în perioada premergătoare ședinței de astăzi, și-a sărbătorit ziua
de naștere colegul nostru domnul deputat Nicolae Olaru, iar astăzi își sărbătorește
ziua de naștere Președintele Parlamentului domnul Igor Corman. Le urăm La Mulți
Ani și multă sănătate. (Aplauze.)
Acum, referitor la ordinea de zi. Ați primit un proiect pe care l-a propus
Biroul permanent al Parlamentului. Vă rog să faceți propuneri pe marginea acestui
proiect. Vreau să anunț, din start, că, la propunerea comisiei, proiectele nr.37 și
nr.537 se transferă pentru o altă ședință. Vă rog alte propuneri.
Microfonul nr.5.
Domnul Gheorghe Brega:
Eu aș propune să începem cu politica bugetar-fiscală, bugetul de stat,
bugetul ANRE, bugetul Curții Constituționale, apoi toate celelalte. Două au fost
retrase, au mai rămas aici cu Banca Națională, una, alta, acestea la urmă, căci apoi,
știți cum, la urmă se începe: oameni buni, e tîrziu … Se începe a suci mîinile, ca să
discutăm cît mai repede: lăsați, nu puneți întrebări ș.a.m.d.
Să începem cu proiectele serioase, apoi să c
...