Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VII-a ORDINARĂ – DECEMBRIE 2013
Ședința din ziua de 24 decembrie 2013 continuarea ședinței
din 23 decembrie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.536 din 24 decembrie
2013 privind desemnarea unor directori din cadrul Consiliului de administrație al
Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (Sergiu Ciobanu, Octavian
Lungu).
2. Anularea votului anterior asupra proiectului de Hotărîre nr.530 din
20 decembrie 2013 privind numirea în funcția de membru al Consiliului Superior
al Procurorilor (Gheorghe Mîțu, Igor Hadârcă, Ghenadie Fortuna). Votarea
repetată a proiectului de Hotărîre nr.530 din 20 decembrie 2013 și adoptarea
acestuia.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.487
din 2 decembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art. 11, 26; Legea
contenciosului administrativ – art. 11, 21, 23; Codul de procedură civilă – art.371,
174).
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr. 531 din 20 decembrie
2013 privind numirea în funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii
(Violeta Cojocaru, Gheorghe Avornic, Teodor Cîrnaț).
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.56 din
11 februarie 2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.414-XVI din
22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru
pagube produse de autovehicule.
6. Intonarea Imnului de Stat al Republicii Moldova. Declararea închiderii
sesiunii de toamnă 2013.
Ședința începe la ora 11.07.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Bună dimineața, stimați colegi.
Vă rog să vă ocupați locurile.
2
Rog, Secretariatul,
Să anunțe prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 93 de deputați.
Domnul Igor Corman:
Domnilor deputați,
Avem cvorumul. Vă rog să vă ocupați locurile, ca să continuăm ședința de
ieri.
Domnule Petrenco,
Ieri ședința nu a fost închisă, continuăm ședința de ieri. Acesta e subiectul?
Ieri nu am închis ședința, am luat o pauză și astăzi continuăm ședința de ieri.
Secretariatul,
Din stenogramă, vă rog, pentru colegi, să confirmați că ieri ședința nu a fost
închisă, continuăm ședința de ieri. Am rugat Secretariatul doar să anunțe prezența,
să vedem cîți deputați sînt în sală, în rest, încă o dată repet, continuăm ședința de
ieri.
Microfonul nr. 3.
Domnul Grigore Petrenco:
Mulțumesc.
Domnule Președinte al ședinței,
Dumneavoastră, ieri, ați închis ședința, există înregistrările video. Nu trebuie
să solicitați de la Secretariatul Parlamentului ceea ce este scris în procesul-verbal,
sînt înregistrările video. De aceea, noi, astăzi, trebuie să deschidem o nouă ședință
și să dezbatem ordinea de zi.
Domnul Igor Corman:
Iată, Secretariatul îmi confirmă: continuăm ședința. Ieri ședința nu am
închis-o, domnule Petrenco. Este un lucru evident. Asta și era logica: am întrerupt
dezbaterile după ora zece, ca să continuăm ședința astăzi.
Deci în agenda ședinței de ieri au mai rămas încă două subiecte,
dumneavoastră le aveți de la Secretariat în ordinea de zi, după care vom închide
această ședință și vom deschide ședința din 24 decembrie. Sîntem gata, grupurile
parlamentare?
Da, microfonul nr. 3, vă rog.
Domnul Grigore Petrenco:
Între timp, pînă cînd numărați dacă aveți voturile necesare, vreau să
informez toți colegii că, ieri, am avut o discuție cu Secretarul General al Comisiei
3
de la Veneția a Consiliului Europei domnul Thomas Markert, care a confirmat că,
...