Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – FEBRUARIE 2014
Ședința din ziua de 13 februarie 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Intonarea Imnului de Stat de către Orchestră. (Onorarea Imnului de Stat
al Republicii Moldova și a Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
3. Alocuțiunea domnului Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Igor Corman.
4. Alocuțiunea domnului Președinte al Republicii Moldova Nicolae
Timofti.
5. Alocuțiunea domnului Prim-ministru al Republicii Moldova Iurie
Leancă.
6. Alocuțiunea doamnei deputat Maria Postoico – Fracțiunea Partidului
Comuniștilor din Republica Moldova.
7. Alocuțiunea domnului deputat Valeriu Streleț – Fracțiunea Partidului
Liberal Democrat din Republica Moldova.
8. Alocuțiunea domnului deputat Marian Lupu – Fracțiunea Partidului
Democrat din Republica Moldova.
9. Alocuțiunea domnului deputat Ion Hadârcă.
10. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.5 din
9 ianuarie 2014 privind etichetarea energetică.
12. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.524 din
17 decembrie 2013 pentru modificarea Legii nr.499-XIV din 14 iulie 1999 privind
alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (art.6, 8, 10, 13 ș.a.).
13. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.3 din
9 ianuarie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind pensiile de asigurări sociale de stat – art.5, 8; Legea privind sistemul
public de asigurări sociale – art.37; ș.a.). Comisia propune comasarea ulterioară a
proiectului de Lege nr.3 din 9 ianuarie 2014 cu proiectul de Lege nr.91 din
1 martie 2013.
14. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.91 din
1 martie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu
privire la statutul militarilor – art.14, 32; Legea privind indemnizațiile pentru
2
incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale – art.2, 5,
ș.a; ș.a.). Comisia propune comasarea ulterioară a proiectului de Lege nr.91 din
1 martie 2013 cu proiectul de Lege nr.3 din 9 ianuarie 2014.
15. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.16 din
22 ianuarie 2014 privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor
de reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri naționale.
16. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.6 din 13 ianuarie 2014 privind importul unui autovehicul.
Ședința începe la ora 10.05
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Stimați colegi,
Onorată asistență,
Bună dimineața.
Rog colegii, rog deputații să se înregistreze.
Vă rog frumos.
Stimați colegi,
Au apărut rezultatele, dar este propunerea colegilor din Prezidiu, ținînd cont
de faptul că pentru prima dată am practicat acest exercițiu, să mai repetăm încă o
dată înregistrarea. De acord? Da, vă rog, domnilor deputați, încă o dată ne
înregistrăm.
Stimați colegi,
S-au înregistrat 77 de deputați. Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm
Drapelul Țării și Imnul de Stat al Republicii Moldova. (Se onorează Drapelul de
Stat al Republicii Moldova. Se intonează Imnul de Stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
Să mulțumim și muzicienilor din acest cvartet, care au interpretat atît de
frumos Imnul Țării noastre. (Aplauze.)
Stimați colegi,
Declar deschisă prima ședință a plenului Parlamentului în cadrul sesiunii de
primăvară 2014.
La partea solemnă a ședinței de astăzi participă și domnul Nicolae Timofti,
Președintele Republicii Moldova (aplauze), de asemenea domnul Iurie Leancă,
Prim-ministrul Republicii Moldova. Să îi salutăm. (Aplauze.)
Și acum, stimați colegi, vă rog să îmi permiteți să vă adr
...