Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – FEBRUARIE 2014
Ședința din ziua de 14 februarie 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.508 din
9 decembrie 2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.451-XV din 30 iulie
2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător.
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.439
din 5 noiembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea instituțiilor financiare – art.26; Legea privind reglementarea prin
licențiere a activității de întreprinzător – art.8 ș.a.).
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.218 din
29 mai 2013 pentru modificarea anexei nr.3 la Legea nr.1538-XIII din 25 februarie
1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.385
din 2 octombrie 2013 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.
7. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.538 din 24 decembrie
2013 privind abrogarea unor hotărîri ale Parlamentului.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2412
din 23 octombrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Codul contravențional – art.3192, 349, 385 ș.a.; Codul penal – art.3291 ș.a.).
9. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.40 din 7 februarie
2014 privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție
(Andrei Harghel).
10. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.41 din 7 februarie
2014 privind numirea în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (Ion
Guzun).
11. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.42 din 7 februarie
2014 privind numirea în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție
(Dumitru Mardari).
12. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.43 din 7 februarie
2014 privind numirea în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (Oleg
Sternioală).
2
13. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.46 din 7 februarie
2014 privind încetarea calității de membru al Comisiei Electorale Centrale (Ștefan
Creangă).
14. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.47 din 7 februarie
2014 privind desemnarea unui membru al Comisiei Electorale Centrale (Vitalie
Modrîngă).
15. Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.48 din 7 februarie 2014 privind
confirmarea în funcție a unui membru al Comisiei Electorale Centrale (Vitalie
Modrîngă). În urma dezbaterilor, domnul deputat Valeriu Streleț, din partea
Fracțiunii Partidului Liberal Democrat din Moldova, propune de a transfera
procedura de vot pentru joia viitoare (21 februarie 2014).
16. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.28 din 29 ianuarie 2014 pentru modificarea unor acte
legislative (Legea privind protecția mediului înconjurător – art.73; Legea privind
deșeurile de producție și menajere – art.20, anexa nr.3).
Ședința începe la ora 10.11.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Bună dimineața, domnilor deputați.
Vă rog să vă ocupați locurile. (Rumoare în sală.)
Toți colegii mă auziți? Vă rog toți să vă ocupați locurile și să întrerupeți
discuțiile, ca să putem începe ședința.
Secretariatul,
Vă rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului.
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 85 de deputați. Nu s-au
...