Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – MARTIE 2014
Ședința din ziua de 7 martie 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al
Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.534 din
24 decembrie 2013 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor
imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998.
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.379 din
25 septembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
regnului animal – art.2, 22,29 ș.a. ; Legea privind fondul ariilor naturale protejate
de stat – art.25).
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.85 din
3 martie 2014 pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind protecția
socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl
– art.211; Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de
comandă și din trupele organelor afacerilor interne – art.III, IV).
6. Aprobarea proiectului ordinilor de zi ale ședințelor în plen ale
Parlamentului pentru următoarea perioadă bisăptămînală.
Ședința începe la ora 10.10.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Bună dimineața, domnilor deputați.
Vă rog să vă ocupați locurile.
Rog, Secretariatul,
Să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
2
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 92 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Ghilețchi Valeriu – în delegație, Ciobanu Maria, Cojocaru
Vadim, Hadârcă Ion, Nasu Maria, Vieru Boris – din motive de sănătate, Garizan
Oleg – la cerere, Botnariuc Tatiana, Vacarciuc Vadim.
Domnul Igor Corman:
Mulțumesc.
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Mîine este Ziua de 8 Martie, sărbătoare frumoasă, luminoasă, fiindcă este
Ziua Femeii. De aceea, vă rog să îmi dați voie, în primul rînd, eu să vin cu un
mesaj de felicitare către colegele noastre din Parlament, către doamnele deputați,
de asemenea către doamnele care activează în Secretariatul Parlamentului, de
asemenea, în numele Parlamentului, vreau să felicit toate femeile din țara noastră,
să le doresc o viață mai bună, să le doresc multă atenție, căldură, apreciere din
partea bărbaților, multă sănătate și multă fericire. Și acum, dacă nu aveți nimic
împotrivă … (Aplauze.) Da, cred că au să se bucure toate femeile pentru aplauzele
din partea deputaților.
Domnilor deputați,
Ordinea de zi noi am aprobat-o.
De procedură? Noi încă nici nu am început procedura, dar deja sînt obiecții
la procedură.
Domnule Petrenco,
Vă rog.
Domnul Grigore Petrenco:
Mulțumesc.
Domnule Președinte al ședinței,
Stimați colegi,
Ieri, după ce am plecat din Sala de ședințe a Parlamentului în semn de
protest față de această Declarație tendențioasă cu privire la Ucraina, în sală au
rămas 40 de deputați.
Domnule Corman,
Trebuia să închideți ședința. Și deci ședința Parlamentului nu era legitimă în
acest caz, respectiv și Declarația adoptată este una nelegitimă.
Mulțumesc.
Domnul Igor Corman:
Stimate coleg,
Sînt nevoit să vă dezamăgesc, deci noi am continuat ședința regulamentar,
au fost prezenți 51 de deputați, eu special am verificat încă o dată prezența
3
deputaților în sală și deci Declarația a fost adoptată cu numărul majorității
deputaților prezenți în sală.
Dacă la ordinea de zi, vă amintesc, numai în cazuri excepționale, la
propunerile din partea autorilor sau a fr
...