Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ –MARTIE 2014
Ședința din ziua de 13 martie 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al
Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Adoptarea proiectului de Hotărîre nr.48 din 7 februarie 2014 privind
confirmarea în funcție a unui membru al Comisiei Electorale Centrale (Vitalie
Modrîngă). Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr. 48 a avut loc într-o ședință
anterioară.
4. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.307 din 5 iulie 2013
pentru modificarea și completarea Legii nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la
petiționare (art.8, 9, 10, 11). Dezbaterea proiectului de Lege nr. 307 a avut loc
într-o ședință anterioară.
5. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.436 din 4 noiembrie
2013 pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii
Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art.198, 237, 240, 244, 400).
Dezbaterea proiectului de Lege nr. 436 a avut loc într-o ședință anterioară.
6. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.30 din 3 februarie
2014 pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la petiționare–
art.10; Regulamentul Centrului pentru Drepturile Omului–pct. 22). Dezbaterea
proiectului de Lege nr. 30 a avut loc într-o ședință anterioară.
7. Reexaminarea, în cadrul proiectului nr.3051 din 30 decembrie 2013
(referitor la proiectul nr.339 din 15 iulie 2013), a Legii nr.258 din 1 noiembrie
2013 pentru modificarea Legii cetățeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din
2 iunie 2000. Dezbaterea proiectului de Lege nr. 3051 a avut loc într-o ședință
anterioară.
8. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.23 din
27 ianuarie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova
și Guvernul Republicii Indonezia privind abolirea regimului de vize pentru titularii
pașapoartelor diplomatice și de serviciu.
9. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.508 din
9 decembrie 2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.451-XV din 30 iulie
2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător.
10. Dezbaterea în lectura a doua proiectului de Lege nr.540 din
27 decembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
2
privind societățile pe acțiuni – art.10, 29; Legea cu privire la publicitate – art.27,
28, 29, 30; ș.a.). În urma dezbaterilor, s-a propus amînarea procedurii de vot a
proiectului de Lege nr. 540.
11. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.20 din
24 ianuarie 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.124-XVIII din
23 decembrie 2009 cu privire la energia electrică (art.1,2,3,4,5 ș.a.).
12. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.451
din 12 noiembrie 2013 pentru modificarea și completarea Codului de procedură
penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (art.36, 37, 63 ș.a.).
În urma dezbaterilor, s-a propus amînarea procedurii de vot a proiectului de lege
nr. 451.
13. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.85 din
3 martie 2014 pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind protecția
socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl
– art.211; Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de
comandă și din trupele organelor afacerilor interne – art.III, IV).
14. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.68 din
20 februarie 2014 privind modificarea și completarea Codului electoral
nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (art.177, 178, 186).
15. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 524
din 17 decembrie 2013 pentru modificarea Legii nr.499-XIV din 14 iulie 1999
privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (art.6, 8, 10,
13 ș.a.).
16. Dezbaterea și aprobarea în pr
...