Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA I ORDINARĂ – DECEMBRIE 2010
Şedinţa de constituire a Parlamentului din 28 decembrie 2010
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Deschiderea ședinței de constituire a Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XIX-a de către domnul deputat în Parlament, decan de vîrsră Vladimir Voronin – Partidul Comuniștilor din Republica Moldova.
2. Raportul privind rezultatele alegerii Parlamentului și validarea mandatelor deputaților aleși (Raportor – Dumitru Pulbere, Președintele Curții Constituționale).
3. Mesajul domnului deputat în Parlament Vladimir Voronin.
4. Constituirea fracțiunilor parlamentare: a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova; a Partidului Liberal Democrat din Moldova; a Partidului Democrat din Moldova și a Partidului Liberal.
5. Acceptarea propunerii domnului deputat în Parlament Dumitru Diacov de a anunța o pauză în cadrul ședinței Parlamentului din ziua de 28 decembrie 2010 pînă joi, 30 decembrie, ora 16.00.
Şedinţa începe la ora 15.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Vladimir Voronin, deputat în Parlament din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, decan de vîrstă.
Domnul Vladimir Voronin:
Stimați deputați,
Onorată asistență,
Rog conducerea Aparatului Parlamentului să mă informeze despre prezența deputaților la ședință.
Domnul Maxim Ganaciuc – director general adjunct al Aparatului Parlamentului:
Stimați deputați,
Bună ziua.
Vă anunț că la lucrările ședinței de constituire a Parlamentului de legislatura a XIX-a, din totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 101 de deputați. Toți acei care au fost invitați sînt prezenți în sala de ședințe a Parlamentului.
Domnul Vladimir Voronin:
Mulțumesc.
2
Stimați deputați,
Pentru începerea ședinței de constituire a Parlamentului Republicii Moldova nou-ales, vă rog să onorăm Drapelul de Stat al Republicii Moldova și Imnul de Stat al Republicii Moldova. ( Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova. Se intonează Imnul de Stat al Republicii Moldova).
Mulțumesc.
Stimați deputați,
Astăzi noi cu dumneavoastră participăm la ședința de constituire a Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XIX-a și, conform articolelor 2, 4, 7 din Regulamentul Parlamentului, urmează să audiem:
1. Raportul Președintelui Curții Constituționale.
2. Formarea fracțiunilor parlamentare.
3. Alegerea organelor de conducere a Parlamentului.
Această consecutivitate este prevăzută expres în lege, de aceea nu este nevoie de a fi supusă votului.
Se oferă cuvîntul domnului Președinte al Curții Constituționale Dumitru Pulbere, pentru a prezenta Raportul privind rezultatele alegerii Parlamentului și validarea mandatelor deputaților aleși.
Poftim, Excelență.
Domnul Dumitru Pulbere – Președintele Curții Constituționale:
Domnule Președinte al ședinței Parlamentului,
Doamnelor și domnilor deputați,
Onorată asistență,
În numele Curții Constituționale, am onoarea să vă salut în această zi solemnă, cînd are loc prima ședință a Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XIX-a.
Constituția, la articolul 2, declară că suveranitatea națională aparține poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod direct și prin organele sale reprezentative.
La 28 noiembrie 2010, au avut loc alegerile anticipate în Parlament pentru care au votat 63,37% din alegători. Curtea Constituțională, fiind autoritatea care garantează supremația Constituției, în conformitate cu articolul 135 din Constituție, articolul 4 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, articolele 4 și 38 din Codul jurisdicției constituționale, articolul 89 din Codul electoral, a examinat la 24 decembrie curent materialele Comisiei Electorale Centrale privind totalizarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 noiembrie curent în urma renumărării la 15 decembrie 2010 a voturilor exprimate de alegători. Renumărare dispusă de Curtea Constituțională la cererea concurentului electoral Partidul Comuniștilor din Republica Moldova și a trei candidați independenți.
Prin avizul nr.5, Curtea Con
...