Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

D U P Ă P A U Z Ă
Domnul Vladimir Voronin:
Președintele Comisiei pentru efectuarea alegerilor Președintelui Parlamentului unde se află? Găsiți-l, oameni buni, că o să ne prindă Moș Crăciun aici. Unde este el? Poftim, domnule președinte, prezentați-vă și vă invit la tribună cu raportul respectiv.
Domnul Tudor Deliu – Fracțiunea PLDM:
Domnule Președinte,
Stimați colegi,
Permiteți-mi să dau citire procesului-verbal nr.1 al ședinței din 30 decembrie 2010 a Comisiei pentru efectuarea alegerii prin vot secret a Președintelui Parlamentului. La ședința Comisiei au fost prezenți deputații: Sîrbu Serghei, Zagorodnîi Anatolie, Vitiuc Vladimir, Chistruga Zinaida, Agache Angel, Streleț Valeriu, Deliu Tudor, Apolschi Raisa, Guțu Ana.
Ordinea de zi:
1. Alegerea președintelui Comisiei.
2. Alegerea secretarului Comisiei.
3. Stabilirea modului de înaintare a candidaturilor pentru funcția de Președinte al Parlamentului.
4. Stabilirea formei și a conținutului buletinului de vot secret.
5. Stabilirea procedurii de vot.
În urma discuțiilor s-a hotărît:
Se alege în calitate de președinte al Comisiei pentru efectuarea alegerii prin vot secret a Președintelui Parlamentului domnul Deliu Tudor. (Pro – 5). (Abțineri – 4).
Se alege în calitate de secretar al Comisiei pentru efectuarea alegerii prin vot secret a Președintelui Parlamentului doamna Guțu Ana. (Pro – 5). (Abțineri – 4).
Se aprobă regulile de desemnare și înaintare a candidaților pentru funcția de Președinte al Parlamentului, anexa nr.1.
Se aprobă forma și conținutul buletinului de vot pentru alegerea prin vot secret a Președintelui Parlamentului, conform anexei nr.2
Se aprobă regulile de desfășurare a alegerilor Președintelui Parlamentului, conform anexei nr.3.
Președintele Comisiei: Deliu Tudor; semnătura. Secretarul Comisiei: Guțu Ana; semnătura.
Domnul Vladimir Voronin:
Ați terminat raportul?
7
Domnul Tudor Deliu:
Da, procesului-verbal i-am dat citire.
Domnul Vladimir Voronin:
Da, mulțumesc,
Domnule președinte al Comisiei.
Acum trebuie să aprobăm acest proces-verbal nr.1, prezentat de deputatul Deliu, al ședinței Comisiei pentru efectuarea alegerii prin vot secret a Președintelui Parlamentului.
Cine este pentru aprobarea procesului-verbal nr.1 al Comisiei respective, rog să voteze. Să votăm.
Cine este împotrivă?
Cine s-a abținut?
Unanim.
Mulțumesc, domnule președinte.
Stimați deputați,
După cum ne-a informat președintele Comisiei pentru alegerea Președintelui Parlamentului, fracțiunile parlamentare pot înainta direct din sală candidaturile pentru funcția de Președinte al Parlamentului către Comisia specială, care vor fi înregistrate și introduse în buletinul de vot.
Poftim, domnule președinte,
Iar vă ofer cuvîntul dumneavoastră.
Domnul Tudor Deliu:
Da, mulțumesc mult.
Permiteți-mi să dau citire anexelor la procesul-verbal nr.1.
Anexa nr.1. Reguli de desemnare și înaintare a candidaților pentru funcția de Președinte al Parlamentului.
Propunerile de desemnare ale candidaturilor pentru funcția de Președinte al Parlamentului pot fi făcute doar de fracțiunile parlamentare. Fiecare fracțiune parlamentară poate înainta doar un singur candidat. Candidaturile pentru funcția de Președinte al Parlamentului vor fi înaintate de fracțiunile parlamentare în ședința plenară a Parlamentului.
Comisia va recepționa candidaturile desemnate de fracțiunile parlamentare și le va include în buletinul de vot, în ordinea prezentării lor. Fracțiunile parlamentare prezintă candidaturile desemnate în ordinea descrescîndă. În calitate de candidat pentru funcția de Președinte al Parlamentului pot fi desemnate persoane doar din rîndul deputaților în Parlament.
Anexa nr.2. Deci se aprobă conținutul buletinului de vot pentru alegerea prin vot secret a Președintelui Parlamentului.
Pe rectoul buletinului de vot secret pentru alegerea Președintelui Parlamentului se va înscrie: denumirea buletinului de vot secret pentru alegerea Președintelui Parlamentului Republicii Moldova, lista candidaților pentru funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova, fiecare nume avînd
...