Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA EXTRAORDINARĂ – IANUARIE 2011
Ședința din 12 ianuarie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Adoptarea proiectului de Hotărîre a Parlamentului privind aprobarea
componenței nominale a comisiilor permanente.
3. Adoptarea proiectului de Hotărîre privind acceptarea declinării
împuternicirilor de către Guvern.
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern.
Şedinţa începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Rog Secretariatul să anunțe prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – director general adjunct al Aparatului
Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că, la lucrările ședinței de astăzi a Parlamentului, din totalul celor
101 de deputați și-au înregistrat prezența 96 de deputați. Nu s-au înregistrat
deputații: Oleg Babenco, Alexandr Bannicov, Vladimir Eremciuc, Vladimir
Voronin; Vladimir Lupan – din motive de sănătate.
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Rugăminte: ocupați, vă rog, locurile, începem ședința. Conform datelor
prezentate de către Secretariat, ședința este deliberativă.
Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii
Moldova.)
Mulțumesc.
2
Stimați colegi,
Potrivit deciziilor pe care le-am adoptat ieri în cadrul ședinței plenului
Parlamentului, urmare a ședinței Biroului permanent, ședința de astăzi o vom
începe cu adoptarea proiectului de Hotărîre a Parlamentului privind aprobarea
componenței nominale a comisiilor permanente. Vreau să vă anunț că astăzi
dimineață s-a întrunit în ședință din nou Biroul permanent, au fost puse toate
punctele pe i.
Concomitent, adoptarea proiectului de Hotărîre a Parlamentului privind
componența nominală a comisiilor permanente trebuie să fie precedată de
adoptarea unui alt proiect de hotărîre, un proiect de Hotărîre cu privire la
modificarea Hotărîrii Parlamentului privind înființarea comisiilor permanente ale
Parlamentului și componența lor numerică.
În cadrul dezbaterilor de ieri și de astăzi dimineață s-a ținut cont inclusiv de
profilul colegilor noștri, profilul lor profesional, respectiv s-a decis astăzi în cadrul
ședinței Biroului permanent să fie amendate două poziții cu privire la Comisia
economie, buget și finanțe textul „12 membri” să fie substituit prin textul
„13 membri”, iar la compartimentul Comisia agricultură și industrie alimentară
cifra „10” să fie substituită prin cifra „9”.
În așa mod, aplicînd aceste modificări la componența numerică a comisiilor
permanente, s-a găsit modelul pentru repartizarea proporțională a tuturor
deputaților din Parlamentul Republicii Moldova în calitate de membri ai comisiilor
permanente.
Iată în care context vreau să propun atenției dumneavoastră și să supun
votului adoptarea acestui proiect de hotărîre, la care am făcut referință, cu
substituirea acestor două cifre, avînd și articolul 2 al acestui proiect, că prezenta
hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
Stimați colegi,
Supun votului adoptarea acestui proiect de hotărîre. Cine este pentru, rog să
voteze.
Mulțumesc.
Majoritatea. Acest proiect este adoptat.
În continuare, urmare a deciziilor adoptate în cadrul ședinței Biroului
permanent, trebuie să purcedem la adoptarea celui de al doilea proiect de Hotărîre
privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale
Parlamentului. Dați-mi voie să dau citire textului acestui proiect.
În temeiul articolului 13, articolului 16 alineatul (3) și articolului 17
alineatul (1) din Regulamentul Parlamentului, Parlamentul adoptă prezenta
hotărîre:
Articolul 1. – Se aprobă componența nominală a comisiilor permanente ale
Parlamentului potrivit anexelor nr.1–10, care
...