Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA EXTRAORDINARĂ – IANUARIE 2011
Ședința din 14 ianuarie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Aprobarea ordinii de zi a ședinței.
3. Prezentarea Programului de activitate și a listei candidaților pentru funcția
de membru al Guvernului în cadrul proiectului nr.58 din 13 ianuarie 2011. Prezintă
domnul Vladimir Filat, candidat pentru funcția de Prim-ministru al Republicii
Moldova.
4. Dezbaterea Programului de activitate și a listei candidaților pentru funcția
de membru al Guvernului.
5. Adoptarea proiectului de Hotărîre nr.64 din14 ianuarie 2011 pentru
acordarea votului de încredere Programului de activitate și întregii liste a
Guvernului.
6. Anunțarea închiderii sesiunii extraordinare a Parlamentului.
Şedinţa începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Maxim Ganaciuc – director general adjunct al Aparatului
Parlamentului:
Stimați deputați,
Bună ziua.
Vă anunț că, la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați și-au înregistrat prezența 98 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Oleg Babenco, Alexandr Bannicov, Vladimir Eremciuc.
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul de Stat. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
2
Stimați colegi,
Potrivit deciziei în cadrul ședinței Biroului permanent din zilele trecute și
informației pe care v-am prezenta-o anterior în cadrul ședinței Parlamentului de
alaltăieri, ședința de astăzi a plenului Parlamentului în cadrul sesiunii extraordinare
convocate este în întregime dedicată învestirii noului Guvern, pe care motiv,
ordinea de zi discutată și propusă plenului Parlamentului de către Biroul permanent
este următoarea:
Prezentarea Programului de activitate și a listei candidaților pentru funcția
de membru al Guvernului în cadrul proiectului nr.58.
Și, respectiv, proiectul de Hotărîre a Parlamentului nr.64 pentru acordarea
votului de încredere Programului de activitate și întregii liste a Guvernului.
Urmînd normele de procedură, voi supune votului aprobarea acestei ordini
de zi, ca să fim în concordanță cu normele de procedură și formalitățile necesare.
Cine este pentru rog să voteze.
Mulțumesc. Majoritatea.
Ordinea de zi este aprobată.
Acum, tradițional, trebuie să convenim asupra unui mecanism de activitate
în cadrul plenului Parlamentului pentru audierea acestui subiect. Vin cu propunerea
către dumneavoastră, stimați colegi, raportul, care va fi prezentat de către domnul
Vladimir Filat, Prim-ministru desemnat.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte al Fracțiunii.
Microfonul nr.2. Președinte al Partidului. Cer scuze.
Domnul Vladimir Vitiuc – Fracțiunea PCRM:
У меня вопрос процедурный или организационный, он еще с прошлого
созыва тут до конца не решен. У нас большинство депутатов в Парламенте
присутствуют с оружием на поясе или в кармане. В прошлом 2005-м и
2009-м созыве это было организовано на входе: сдача оружия, его хранение.
Я думаю, это немаловажный вопрос, который все-таки с начала работы этого
созыва стоило бы привести в порядок и в соответствие с тем регламентом,
который у нас есть.
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc foarte mult.
Оружия много по вашим наблюдениям?
Domnul Vladimir Vitiuc:
Да, достаточно.
Domnul Marian Lupu:
Достаточно…
Domnul Vladimir Vitiuc:
Для того, чтобы произошли ситуации.
3
Domnul Marian Lupu:
Спасибо. (Rîde).
Da, mulțumesc foarte mult.
De fapt, este un subiect la care va trebui să discutăm, fiindcă, îmi pare mie,
stimați colegi, aici și nu doar aici, nu mă refer doar la sala plenului Parlamentului,
în general, forul legiuitor, ședințele comisiilor, ședințele Biroului permanent ar
cere niște norme mai speciale, inclusiv în sensul u
...