Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

D U P Ă P A U Z Ă
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră. Secretariatul, rog să mă informeze dacă avem cvorumul în sală.
Da, idei de acestea cu pauze pe la mijlocul ședinței sînt cam distrugătoare, fiindcă după asta e foarte greu să adunăm din nou în sală deputații. Cvorumul îl avem? Cvorumul îl avem în sală?
Eu am să rog iată ce, trimiteți pe cineva jos la bufet să grăbească procesul de mestecare. Sîntem deja cu o depășire de 4 minute a orei stabilite. Nu-i nimic, vor veni.
În continuare. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la producția agroalimentară ecologică. Proiectul nr.1921. Lectura a doua. Inițiativa Guvernului. Prezintă domnul Godoroja. Vă rog.
37
Domnul Dumitru Godoroja – viceministru al agriculturii și industriei alimentare:
Mult stimate domnule Președinte,
Mult stimați domnilor deputați.
Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.115 din 9 iunie 2006 cu privire la producția agroalimentară ecologică. Avînd în vedere că Legea nr.115 cu privire la producția agroalimentară ecologică, aprobată la 9 iunie 2006, a fost adoptată în cadrul legislativ și instituțional de bază, armonizat parțial cu reglementările Uniunii Europene, este necesară alinierea urgentă și deplină a legislației naționale la legislația Uniunii Europene în vederea creării în Republica Moldova a unui sistem legislativ și instituțional în domeniul agriculturii ecologice, similar cu acel al Uniunii Europene.
În acest sens, prezenta inițiativă legislativă asigură baza legală în vederea modificării și completării legislației naționale în concordanță cu legislația comunitară și anume cu reglementările Consiliului Europei 834 din 2007, ale Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și abrogarea reglementărilor Consiliului Europei 2092, 2091.
Prezentul proiect de lege va asigura bazele unei dezvoltări durabile a producției agroalimentare ecologice, asigurînd, în același timp funcționarea eficientă a pieței interne, garantînd concurență loială, asigurînd încrederea consumatorilor și protejînd interesele acestora.
Proiectul menționat va fi completat cu atribuții adăugătoare pentru autoritatea competentă a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare în producția agroalimentară ecologică, metode și principii în agricultura ecologică pentru producția vegetală, animalieră, principii aplicabile producției ecologice procesate, principii aplicabile hranei pentru animale, prevederile adăugătoare cu privire la etichetarea producției agroalimentare ecologice. Constituirea comisiei interministeriale de profil și de examinare care va examina cererile agenților economici din agricultura ecologică cu privire la utilizarea mărcii naționale „Agricultura Ecologică – Republica Moldova”, reguli generale de import și de export a producției agroalimentare ecologice. Vor fi schimbări esențiale, modificări noi în articolele 5, 6 ale prezentei legi.
Mulțumesc, domnule Președinte.
Domnul Marian Lupu:
Vă mulțumesc, domnule viceministru.
Întrebări pentru raportor.
Microfonul nr.3.
Domnul Igor Dodon:
Stimate domnule raportor, domnule viceministru,
Spuneți, vă rog, acest proiect de lege va avea drept consecință creșterea cheltuielilor pentru producători și exportatori sau nu?
38
Domnul Dumitru Godoroja:
Nu.
Domnul Igor Dodon:
Vă mulțumesc.
Și aș vrea să vă informez că Fracțiunea PCRM va susține acest proiect în primă lectură, venind cu unele propuneri pentru lectura a doua.
Vă mulțumesc.
Domnul Marian Lupu:
Microfonul nr.4.
Domnul Valeriu Ghilețchi – Fracțiunea PLDM:
Domnule viceministru,
În nota informativă, în primul alineat dumneavoastră afirmați că, avînd în vedere că prin Legea nr.115 a fost adoptat cadrul legislativ și instituțional de bază, armonizat parțial cu reglementările Uniunii Europene. De ce credeți că o lege așa de importantă a fost adoptată doar armonizînd parțial cu cerințele Uniunii Europene?
Și a doua întrebare, tot în acest context: cît de siguri putem fi astăzi de faptul că ar
...