Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – APRILIE 2014
Ședința din ziua de 11 aprilie 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.107 din 17 martie
2014 pentru modificarea unor acte legislative (Codul electoral – art.53; Legea cu
privire la Concepția Sistemului informațional automatizat de stat ”Alegeri” –
pct.12). Proiectul de Lege nr.107 a fost dezbătut într-o ședință anterioară, la ședința
de astăzi proiectul a fost supus doar votului.
3. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.14 din 22 ianuarie
2014 pentru modificarea articolului 183 din Codul muncii al Republicii Moldova
nr.154-XV din 28 martie 2003. Proiectul de Lege nr.14 a fost dezbătut într-o
ședință anterioară, la ședința de astăzi proiectul a fost supus doar votului.
4. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.95 din 6 martie
2014 pentru completarea anexei nr.1 la Legea nr.142-XVI din 7 iulie 2005 privind
Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru
pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior. Proiectul de Lege nr.95 a
fost dezbătut într-o ședință anterioară, la ședința de astăzi proiectul a fost supus
doar votului.
5. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.127 din 26 martie
2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal –
art.20, 35, 54 ș.a.; Legea cu privire la tariful vamal – art.4, 28; Legea privind
plata pentru poluarea mediului – art.11 ș.a.). Proiectul nr.127 a mai fost dezbătut
într-o ședință anterioară. Pentru lectura a doua, proiectul de Lege nr.127 a fost
comasat cu proiectul de Lege nr.64 din 14 februarie 2014 pentru modificarea
articolului 4 din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal
nr.1054-XIV din 16 iunie 2000, inițiativa legislativă a deputaților V. Șova, O.
Reidman și O. Domenti.
6. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.144 din 9 aprilie 2014
privind eliberarea din funcție a unor judecători (Constantin Gurschi, Ion Arhiliuc,
Ion Vîlcov).
7. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.128
din 26 martie 2014 privind importul unor autospeciale.
8. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.49 din 7 februarie
2014 pentru modificarea unor acte legislative (Legea culturilor nucifere – art.13,
14, 16, 17; Legea nr.1333-XIV din 27 octombrie 2000 – pct.2; ș.a.). La propunerea
2
Fracțiunii PLDM, domnul Valeriu Streleț anunță transferarea procedurii de votare
a proiectului nr.49 pentru săptămîna viitoare.
9. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.525 din
17 decembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
penal – art.64, 91, 92; Codul de procedură penală – art.471; ș.a.). La propunerea
Fracțiunii PLDM, domnul Valeriu Streleț anunță transferarea procedurii de votare
a proiectului nr.525 pentru săptămîna viitoare.
10. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.534 din
24 decembrie 2013 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor
imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998. La propunerea Fracțiunii PLDM,
domnul Valeriu Streleț anunță transferarea procedurii de votare a proiectului
nr.534 pentru săptămîna viitoare.
11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.537 din
24 decembrie 2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.171 din 11 iulie
2012 privind piața de capital (art.6, 20, 67, 76, 81 ș.a.).
12. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.124 din
25 martie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu
privire la Banca Națională a Moldovei – art.11, 111; Legea contenciosului
administrativ – art.17; Codul de procedură civilă – art.174).
13. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.539 din
27 decembrie 2013 pentru modificarea și completarea Cod
...