Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – MARTIE 2011
Ședința din ziua de 3 martie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Declarația domnului deputat Tudor Deliu – Fracțiunea parlamentară a
Partidului Liberal Democrat din Moldova.
4. Dezbaterea și adoptarea, printr-o lege ordinară definitivată, a proiectului
de Hotărîre nr.2369 din 26 august 2010 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a
pieţei financiare nebancare pe anii 2010 – 2013 şi a Planului de acţiuni pentru
implementarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2010 –
2013.
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2844
din 8 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii drumurilor nr.509-
XIII din 22 iunie 1995 (art.1,2,3,4ş.a.).
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.115 din
21 ianuarie 2011 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase.
7. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.95 din 19 ianuarie 2011 privind aderarea Republicii
Moldova la Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la privilegiile şi
imunităţile agenţiilor specializate.
8. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.102 din 20 ianuarie 2011 pentru ratificarea Protocolului la
Acordul de parteneriat şi cooperare de instituire a unui parteneriat între Republica
Moldova, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora,
pe de altă parte, referitor la un Acord-cadru între Republica Moldova şi Uniunea
Europeană privind principiile generale de participare a Republicii Moldova la
programele Uniunii.
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1672
din 2 iunie 2010 cu privire la modificarea şi completarea articolului 14 din Legea
nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor
şi finanţării terorismului.
10. Aprobarea proiectului ordinilor de zi ale şedinţelor în plen ale
Parlamentului din 10 – 18 martie 2011.
2
11. Răspuns la întrebarea adresată de către domnul deputat Mihai Godea.
(Raportor – Eugen Carpov, viceprim-ministru, responsabil de realizarea politicilor
pentru reintegrarea țării).
12. Răspuns la întrebarea adresată de către domnul deputat Grigore
Petrenco. (Raportor – Mihai Căpățînă, secretar general al Ministerului Afacerilor
Externe și Integrării Europene).
13. Răspuns la întrebarea adresată de către domnul deputat Grigore Petrenco
și domnul deputat Sergiu Stati. (Raportor – Andrei Popov, viceministru al
Afacerilor Externe și Integrării Europene).
14. Întrebări.
15. Declarația domnului deputat Grigore Petrenco – Fracțiunea parlamentară
a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.
Şedinţa începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de doamna Liliana Palihovici, vicereședinte al
Parlamentului.
Doamna Liliana Palihovici:
Stimați colegi,
Buna dimineața. Rog să vă ocupați locurile.
Rog Secretariatul să anunțe prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – director general adjunct al Aparatului
Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 93 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Lupu Marian, Plahotniuc Vladimir, Candu Andrian, Jantuan
Stella – în delegație; Ciobanu Ghenadie – din motive de sănătate; Vlah Petru,
Tkaciuk Mark și doamna Chistruga Zinaida. A apărut. Înseamnă că sînt prezenți
94 de deputați. Absentează 7 deputați.
Doamna Liliana Palihovici:
Vă anunț că ședința Parlamentului este deliberativă.
Și, înainte de a trece la ordinea de zi, vreau să menționez că, în perioada
premergătoare ședinței de astăzi, și-au sărbătorit ziua de naștere deputații Irina
Vlah și Iurie Chiorescu. Vă aducem sincere felicitări și la m
...