Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – MARTIE 2011
Ședința din ziua de 10 martie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.590 din 4 martie 2011 privind transmiterea transfrontalieră a
datelor cu caracter personal.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2420
din 7 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1308-XIII din
25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare–cumpărare a pămîntului.
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.457 din
22 februarie 2011 pentru modificarea articolului 40 al Legii nr.416-XII din
18 decembrie 1990 cu privire la poliţie.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.244 din
3 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte – art. 31, 32; Legea
cu privire la fondul locativ cu statut special – art. 3; ş.a.).
7. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.442 din 21 februarie
2011 cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Parlamentului nr.679-XV din
23 noiembrie 2001 pentru aprobarea structurii generale şi a efectivului Armatei
Naţionale şi a instituţiilor Ministerului Apărării.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.214 din
1 februarie 2011 pentru modificarea articolului 28 din Legea nr.1245-XV din
18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei.
9. Reexaminarea și remiterea în comisie a Legii nr.240 din 24 septembrie
2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu
privire la activitatea farmaceutică. Proiectul nr.2736 din 2 noiembrie 2010.
10. Răspuns la întrebarea adresată de către domnul Igor Corman. (Raportor
– Andrei Popov, viceministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene).
11. Întrebări.
2
Şedinţa începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Rog să vă ocupați locurile.
Începem ședința plenului.
Domnul Maxim Ganaciuc – director general adjunct al Aparatului
Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a Parlamentului, din totalul celor
101 de deputați, și-au înregistrat prezența 94 de deputați. Nu s-au înregistrat
deputații: Valeriu Ghilețchi, Ana Guțu – în delegație; Gheorghe Mocanu, Vasili
Șova, Petru Vlah – din motive de sănătate; Alexandr Bannicov, Victor Popa.
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.) Mulțumesc.
Stimați colegi,
Voi începe tradițional, potrivit informațiilor furnizate. În perioada
premergătoare ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, și-au sărbătorit ziua de
naștere unii dintre colegii noștri, în special doamna Veronica Abramciuc, doamna
Elena Bodnarenco, domnul Valeriu Streleț. Să-i felicităm, stimați colegi!
(Aplauze.)Astăzi, își sărbătorește ziua de naștere doamna Maria Ciobanu.
(Aplauze.) La mulți ani, stimați colegi și mult succes!
La ordinea de zi. Partea tehnică, deci săptămîna trecută a fost aprobată în
plenul Parlamentului ordinea de zi pentru perioada 10 – 18 martie. În momentul de
față avem pe ordinea de zi, din cele propuse, 9 proiecte pentru a fi examinate.
Propunerea este următoarea, care vine de la Biroul permanent, urmare a
consultărilor care s-au produs ieri în cadrul membrilor Biroului permanent, ca să
concentrăm toate aceste 9 subiecte pentru ziua de astăzi, să le examinăm în cadrul
ședinței plenului de astăzi și … Cer scuze, stimați
...