Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – MAI 2014
Ședința din ziua de 16 mai 2014
(continuarea ședinței din 15 mai 2014)
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Aducerea la cunoștință, de către domnul Președinte al Parlamentului Igor
Corman, a propunerii înaintate de cîțiva deputați și de cîteva fracțiuni privind
transferul pentru următoarea ședință a proiectelor: nr.525 (lectura a doua), nr.534
(lectura a doua), nr.123 (lectura a doua), nr.451 (lectura a doua, finală). Aprobarea
acestei propuneri.
2. Declarația domnului deputat Valeriu Ghilețchi.
3. Întrebări.
Ședința începe la ora 10.04.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de domnii Andrian Candu și Oleg Bodrug, vicepreședinți
ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Bună dimineața, domnilor deputați.
Vă rog să vă ocupați locurile.
Secretariatul,
Vă rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței plenului Parlamentului, din totalul celor 101
de deputați, și-au înregistrat prezența 93 de deputați.
Nu s-au înregistrat deputații …
Domnul Igor Corman:
Eu vă rog un pic mai tare, domnule Ganaciuc.
Domnul Maxim Ganaciuc:
Nu s-au înregistrat deputații …
2
Domnul Igor Corman:
Încă o dată. Să aud cîți sînt în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc:
Da, s-au înregistrat 93 de deputați.
Nu s-au înregistrat deputații: Grișciuc Simion; Mocanu Gheorghe, Palihovici
Liliana, Vremea Igor – în delegație, Vieru Boris – din motive de sănătate;
Agache Angel – cerere, Frumosu Elena, Ceban Ion.
Domnul Igor Corman:
Da. Mulțumesc.
Stimați colegi,
Acum noi, de fapt, continuăm ședința de ieri. Am consultat cu cîțiva colegi
aici, cîteva fracțiuni, deci este propunerea ca aceste patru subiecte, pe care noi
le-am dezbătut ieri și urmează doar să le supunem votului, să le transferăm pentru
următoarea ședință, pe care tot astăzi o vom începe, este vorba de cele patru
subiecte, deci nr.525, nr.534, nr.123 și nr.451. Ele au fost discutate, urmează doar
să fie votate.
Și eu supun votului această propunere: să le transferăm în următoarea
ședință. Cine este pentru rog să voteze. Deci majoritatea colegilor au acceptat
această propunere. Este una doar tehnică.
Dar ca să încheiem această ședință, fiindcă avem și Ora întrebărilor și cîțiva
colegi au rugat, ieri, deci să aibă posibilitatea să pună aceste întrebări, dacă doresc,
și avem și o declarație.
Deci eu zic mai înîti declarația, poate, să fie prezentată, s-a înscris domnul
Ghilețchi, după care, dacă sînt întrebări, să le formulați, închidem ședința și
deschidem următoarea ședință.
Domnule Ghilețchi,
Vă rog.
Domnul Valeriu Ghilețchi:
Mult stimate domnule Președinte al Parlamentului,
Stimați colegi,
Ieri, 15 mai 2014, Republica Moldova a sărbătorit Ziua Familiei pentru a
cincea oară, lucru posibil grație Hotărîrii Parlamentului nr.84 din 7 mai 2010, iar
Comunitatea Internațională a celebrat anul acesta 20 de ani de la prima sărbătoare a
familiei, lansată de către Organizația Națiunilor Unite.
Doresc, cu această ocazie, să adresez, de la această înaltă tribună, cele mai
calde urări de sănătate tuturor familiilor din Republica Moldova. Să le doresc
multă pace și dragoste, multe bucurii și binecuvîntări din partea lui Dumnezeu.
Genericul Zilei Familiei, propus de către Organizația Națiunilor Unite pentru
anul 2014, este: „Familiile contează în procesul de atingere a obiectivelor de
dezvoltare”. Iar Guvernul Republicii Moldova, în data de 11 mai, a organizat
3
acțiuni dedicate Zilei Internaționale a Familiei în Grădina Publică Ștefan cel Mare
și Sfînt din capitală sub genericul „Moldova – familie puternică”.
Ori de cîte ori sărbătorim o zi, noi atragem atenția asupra unor probleme sau
a unor subiecte importante. În cazul de față, atenția noastră este îndreptată spre
instituția familiei. Familia contează. Familia nu este cel mai important 
...