Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – MARTIE 2011
Ședința din ziua de 26 martie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.683 din
14 martie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu
privire la antreprenoriat şi întreprinderi – art.10; Legea privind protecţia socială a
cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl – art.7, 8;
ş.a.).
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr.675 din 14 martie 2011.
5. Adoptarea proiectului de Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului Legii
bugetului de stat pe anul 2011.
Ședința începe la ora 14.10.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele Parlamentului,
asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al Parlamentului, și de
doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Eu propun să începem la... să începem acum şedinţa plenului Parlamentului,
dacă materialele au fost repartizate. Rog să fie anunţată prezenţa în sală, pentru a
constata cvorumul.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului, șeful
Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor şi domnilor deputaţi,
Bună ziua.
Vă anunţ că la lucrările şedinţei de astăzi a plenului Parlamentului, din totalul
celor 101 de deputaţi, şi-au înregistrat prezenţa 90 de deputaţi. Nu s-au înregistrat
deputaţii: Vladimir Lupan – în delegație; Victor Popa – la cerere; Gheorghe Popa –
din motive de sănătate; Oleg Babenco, Victor Bodiu, Vasile Botnari, Ghenadie
Ciobanu, Nicolae Juravschi, Alla Mironic, Gheorghe Mocanu, Vasilii Panciuc.
2
Domnul Marian Lupu:
Da, mulţumesc.
Stimaţi colegi,
Şedinţa este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul de Stat al Republicii
Moldova. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulţumesc.
Da, stimaţi colegi, la ordinea de zi.
Vă rog, microfonul 3.
Domnul Grigore Petrenco – Fracţiunea PCRM:
Mulțumesc.
Ieri, a avut loc la Paris şedinţa Comitetului de Monitorizare a Adunării
Parlamentare a Consiliului Europei. Pe ordinea de zi a acestei şedinţe a fost inclusă şi
chestiunea referitoare la Republica Moldova şi situaţia politică din ţară, raportul
coraportorilor. Din cîte cunoaştem, Parlamentul Republicii Moldova, atît opoziţia, cît
și majoritatea parlamentară au primit invitaţii să participe la această şedinţă, dar ieri
nimeni din Alianţă nu a venit la şedinţa Comitetului de Monitorizare. Astfel, aţi arătat
lipsă elementară de respect faţă de Consiliul Europei, faţă de acest Comitet.
Noi cerem explicaţii, de ce din toată Europa au venit membrii Comitetului la
Paris şi au aşteptat reprezentanţii guvernării din Chişinău şi nimeni nu a binevoit să...
deci să răspundă măcar la întrebări? Este pentru prima dată cînd reprezentanţii
guvernării din Chişinău nu vin la şedinţa Comitetului de Monitorizare. Cum aveţi de
gînd să treceţi la etapa de postmonitorizare dacă elementar nu participaţi la şedinţele
Comitetului de Monitorizare? Cerem explicaţii de la Preşedintele Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Nu ştiu de ce trebuie să cereţi explicaţie de la Preşedintele Parlamentului,
fiindcă invitaţiile sînt primite de membrii Comisiei de Monitorizare. Toţi acei care se
adresează, urmare a acestor invitaţii, primesc permisiunea de a pleca.
Microfonul 2.
Domnul Vladimir Vitiuc – Fracţiunea PCRM:
Спасибо.
Я понимаю важность сегодняшнего вопроса в повестке дня, это бюджет,
который необходимо принимать для нашей страны, но вопрос, который я хотел
бы затронуть не менее важный, он касается безопасности наших граждан.
Я думаю, вам известно, что сегодня двое граждан были задержаны
сепаратистским режимом в очередной раз в районе Коржево. Задержаны,
арестованы и, так скажем, исчезли в неизвестном направлении. В то время как
нашу столицу посещает Антюфе
...