Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – MAI 2014
Ședința din ziua de 23 mai 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al
Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.137 din
2 aprilie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind regimul străinilor în Republica Moldova – art.3, 20; Legea cu privire la
taxele consulare – art.7, anexa nr.1, anexa nr.2).
4. Dezbaterea în lectură finală a proiectului de Lege nr.451 din 12 noiembrie
2013 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii
Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (art.36, 37, 63 ș.a.). Procedura de vot a
acestui proiect va avea loc într-o ședință ulterioară.
5. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.670 din 3 aprilie
2012 privind evaluarea impactului asupra mediului. Procedura de vot a acestui
proiect va avea loc într-o ședință ulterioară.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.142 din 7 aprilie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre
Republica Moldova și Ungaria în domeniul securității sociale.
7. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.154 din 14 aprilie 2014 pentru aderarea Republicii Moldova
la Acordul privind crearea Fondului interstatal de colaborare umanitară a statelor
membre ale Comunității Statelor Independente.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.31 din
4 februarie 2014 privind completarea articolului 54 din Legea ocrotirii sănătății
nr.411 din 28 martie 1995. Pentru lectura a doua, proiectul de Lege nr. 31 se va
comasa cu proiectul de Lege nr.502 din 5 decembrie 2013.
9. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.72 din 25 februarie
2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea comunicațiilor
electronice – art.2, 7, 16; Codul contravențional – art.250). Procedura de vot a
acestui proiect va avea loc într-o ședință ulterioară.
10. Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.149 din 11 aprilie 2014 cu privire
la aprobarea Concepției de reformare a Procuraturii. Domnul Președinte al ședinței
Igor Corman face uz de dreptul său și transferă continuarea dezbaterii acestui
proiect de hotărîre și votarea lui pentru săptămîna viitoare.
2
11. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședințelor de plen ale Parlamentului
pentru următoarea perioadă bisăptămînală.
12. Prezentarea de către doamna Director general al Biroului Național de
Statistică Lucia Spoială a răspunsului la întrebarea domnului deputat Artur
Reșetnicov privind desfășurarea, în perioada 12 – 25 mai 2014, a recensămîntului
populației și al locuințelor.
13. Întrebări.
Ședința începe la ora 10.03.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Bună dimineața, stimați colegi.
Vă rog să vă ocupați locurile.
Rog Secretariatul,
Să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 93 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Ghilețchi Valeriu, Jantuan Stella, Petrenco Grigore – în
delegație, Tabuica Valeriu, Vieru Boris – din motive de sănătate, Dodon Igor,
Garizan Oleg, Greceanîi Zinaida – la cerere, Tkaciuk Mark.
Domnul Igor Corman:
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
Domnilor deputați,
Înainte de a începe ședința, vreau să vă aduc la cunoștință că, în perioada
premergătoare ședinței de 
...