Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – MARTIE 2011
Ședința din ziua de 31 martie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.818 din 30 martie 2011
cu privire la Bugetul Parlamentului pentru anul 2011.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a treia proiectului Legii bugetului de stat
pe anul 2011. Proiectul nr.675 din 14 martie 2011.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.679 din
14 martie 2011 privind compensaţiile sociale unice.
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului Legii bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011. Proiectul nr.677 din 14 martie 2011.
6. Comasarea proiectului Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă
medicală pe anul 2011 nr. 678 din 14 martie 2011 cu proiectul nr. 546 din 10 martie
2011. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege nr.678 în lectura a doua.
7. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.676 din
14 martie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din
trupele organelor afacerilor interne – art.13, 14; Legea cu privire la statutul
judecătorului – art.26, 32, 321, ş.a.; ş.a.).
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.820 din 31 martie 2011
cu privire la stabilirea datei alegerilor locale generale.
9. Interpelări.
Ședința ăncepe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele Parlamentului,
asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al Parlamentului, și de
doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe ședința plenului
Parlamentului.
2
Secretariatul, rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului, șeful
Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața. Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 94 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Victor Popa – la cerere; Victor Bodiu, Oleg Garizan, Valeriu
Ghilețchi, Gheorghe Mocanu, Grigore Petrenco, Mihail Poleanschi,
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă, rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează Drapelul
de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Stimaţi colegi,
Vreau să propun atenţiei dumneavoastră, să înaintez propunerea Biroului
permanent, care s-a întrunit în şedinţă în ziua de ieri, propunerea vizează includerea
pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi a proiectului de Hotărîre a Parlamentului cu
privire la bugetul Parlamentului pentru anul 2011, proiectul nr.818. A fost aprobat în
unanimitate în cadrul şedinţei Biroului permanent, pe care motiv voi supune votului
această propunere a Biroului permanent.
Cine este pentru rog să voteze. Majoritatea.
Mulţumesc.
Propunerea Biroului este acceptată.
Și cred că vom începe anume cu acest subiect, urmînd logica şirului de proiecte
încluse pe ordinea de zi.
Deci, proiectul de Hotărîre a Parlamentului nr.818. Voi ruga prezentarea acestui
proiect să fie făcut de domnul Ioniţă, preşedintele Comisiei economie, buget şi
finanţe.
Domnul Veaceslav Ioniţă – Fracțiunea PLDM:
Stimaţi colegi,
Conform Regulamentului Parlamentului, articolul 13, alineatul (1), Biroul
permanent al Parlamentului elaborează proiectul bugetului şi îl prezintă Parlamentului
spre aprobare și bugetul Parlamentului devine parte integrantă a bugetului de stat.
Vreau să vă informez că, confrom proiectului de buget elaborat şi propus în
prezent în plenul Parlamentului, bugetul Parlamentului pentru anul 2011 este
planificat la capitolul „Cheltuieli” în sumă de 71 milioane 859,7 mii lei.
Partea cea mai mare a cheltuielilor ţine de remunerarea muncii şi cheltuielile
aferente remunerăr
...