Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – APRILIE 2011
Ședința din ziua de 1 aprilie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Reexaminarea și adoptarea Legii nr.240 din 24 septembrie 2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la
activitatea farmaceutică. Proiectul nr. 2736 din 2 noiembrie 2010.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.244
din 3 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte – art. 31, 32; Legea
cu privire la fondul locativ cu statut special – art. 3; ş.a.)
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1992
din 02 iulie 2010 privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din
23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate
agriculturii rămîn în proprietatea statului.
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 2286
din 11 august 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la activitatea farmaceutică – art.1, 143, 20 ş.a.; Legea cu privire la
medicamente – art.3, 6, 61, 8; Codul contravenţional al RM – art.77.)
7. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 2533
din 21 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea regnului animal – art.3, 7, 11, ş.a.; Legea privind fondul ariilor naturale
protejate de stat – art.2, 3, 6, ş.a.).
8. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr. 472 din 23 februarie 2011 pentru abrogarea alineatului (6)
al articolului 63 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV
din 14 martie 2003.
9. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr. 2534 din 21 septembrie 2010 privind modificarea şi
completarea Legii nr.1491-XV din 28 noiembrie 2002 cu privire la ajutoarele
umanitare acordate Republicii Moldova (art.5, 6, 7 ş.a.)
2
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.395
din 16 februarie 2011 privind completarea articolului 47 din Regulamentul
Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996.
11. Dezbaterea proiectului de Lege nr. 2231 din 3 august 2010 privind
modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea
Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea
statului. Amînarea adoptării acestui proiect în cadrul unei ședințe ulterioare a
Parlamentului.
12. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 588
din 4 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1453-XV din
8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (art.141, 22).
13. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.834 din 1 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative (Codul electoral–art.13, 39, 44 ş.a.; Legea nr.119 din
18.06.2010 pentru modificarea şi completarea Codului electoral – art.II alin.(1)
litera b)).
14. Dezbaterea și aprobarea proiectului ordinii de zi a ședințelor în plen ale
Parlamentului din 7 – 15 aprilie 2011.
Ședința începe la ora 12.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența în sală.
Stimați colegi deputați,
Rog să vă așezați.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Secretariatului
Parlamentului, șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună ziua.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 87 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Vladimir Plahotniuc, Victor Popa – la cerere; Victor Bodrug,
Andrian Candu, Igor 
...