Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – IUNIE 2014
Ședința din ziua de 19 iunie 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Înaintarea de către Fracțiunea Partidului Comuniștilor din Republica
Moldova a moțiunii simple asupra stării grave criminogene în țară, politicilor în
domeniul apărării ordinii și securității publice, precum și a activității Ministerului
Afacerilor Interne.
3. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.171
din 7 mai 2014 pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul
2014 nr.339 din 23 decembrie 2013 (art.1, 2, 7 ș.a.).
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.111
din 19 martie 2014 pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 273-XIII din
9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte.
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.124
din 25 martie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.11, 111; Legea contenciosului
administrativ – art.17; Codul de procedură civilă – art.174).
7. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1712
din 18 iulie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind siguranța traficului rutier – art.1, 2, 3 ș.a.; Legea privind reglementarea
prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8, 13, 18; ș.a.).
8. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.521
din 14 decembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Codul fiscal – art.102,125; Codul vamal – art.42, 176, 179, 187; ș.a.).
9. Reexaminarea, în cadrul proiectului nr.1131 din 6 iunie 2014, a Legii
nr.75 din 15 mai 2014 privind importul unui autovehicul. (Referitor la proiectul de
Lege nr.172 din 8 mai 2014.) Adoptarea proiectului nr.1131.
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.160 din
17 aprilie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art.22, 23; Legea contenciosului
administrativ – art.17; ș.a.).
2
11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.168 din
6 mai 2014 despre încheierea și executarea contractelor la distanță privind
serviciile financiare de consum.
12. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.167 din
6 mai 2014 pentru completarea articolului 344 din Codul contravențional al
Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008.
13. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.131 din
26 martie 2014 pentru modificarea Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind
achizițiile publice (art.1, 2, 3 ș.a.).
14. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședințelor în plen ale Parlamentului
pentru următoarea perioadă bisăptămînală 26 iunie – 4 iulie.
15. Prezentarea informației privind desfășurarea în perioada 12 – 25 mai
2014 a recensămîntului populației și al locuințelor – răspuns la întrebarea doamnei
deputat Oxana Domenti. (Raportor – Lucia Spoială, Director general al Biroului
Național de Statistică.)
16. Întrebări.
Ședința începe la ora 10.04
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Bună dimineața, stimați colegi.
Vă rog să vă ocupați locurile.
Aceeași rugăminte o adresez oaspeților, vizitatorilor. Vă rog frumos să vă
ocupați locurile.
Secretariatul,
Vă rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la ședința Parlamentului, din totalul celor 101 de deputați, și-au
înregistra
...