Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – IUNIE 2014
Ședința din ziua de 26 iunie 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.143 din
8 aprilie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
instituțiilor financiare – art.3, 6, 10 ș.a.; Legea cu privire la gaj – art.8 ș.a.).
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.36 din
5 februarie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu
privire la trupele de carabinieri – art.14, 22; Legea privind reabilitarea victimelor
represiunilor politice – art. 20; Legea asigurării cu pensii a militarilor din corpul
de comandă și din trupele organelor afacerilor interne – art. 22, 23, 28 ș.a.).
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.109 din
18 martie 2014 privind modificarea și completarea Legii nr.96-XVI din 13 aprilie
2007 privind achizițiile publice (art.2, 9, 19 ș.a.).
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.93 din
5 martie 2014 privind modificarea și completarea Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie
2007 privind achizițiile publice (art.1, 35, 45, 46 ș.a.).
7. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.246 din 24 iunie 2014
privind modificarea componenței nominale a unor comisii permanente ale
Parlamentului.
8. Declarația domnului deputat Vladimir Saharneanu.
9. Declarația domnului deputat Ion Hadârcă – Fracțiunea Partidului Liberal
Reformator.
Ședința începe la ora 10.05.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Oleg Bodrug, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Bună dimineața, domnilor deputați.
Rog să vă ocupați locurile.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența.
2
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 84 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Ghilețchi Valeriu, Guțu Ana, Dodon Igor, Ivanov Violeta,
Jantuan Stella, Lucinschi Chiril, Palihovici Liliana, Starîș Constantin – în
delegație; Vieru Boris – din motive de sănătate; Balan Ion, Candu Andrian,
Greceanîi Zinaida, Lupu Marian, Nasu Maria – la cerere; Abramciuc Veronica,
Botnariuc Tatiana, Ceban Ion.
Domnul Igor Corman:
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Astăzi se împlinește un an de la trecerea în neființă a marelui poet, prozator,
dramaturg și publicist Dumitru Matcovschi. Eu vă rog să păstrăm un minut de
reculegere. (Se păstrează un minut de reculegere.)
Vă mulțumesc.
Astăzi este și Ziua Internațională pentru Sprijinirea Victimelor Torturii, de
asemenea, Ziua Internațională Împotriva Abuzului și Traficului Ilicit de Droguri.
Pentru informarea dumneavoastră.
De asemenea, vreau să vă aduc la cunoștință că, în perioada premergătoare
ședinței de astăzi, și-au sărbătorit ziua de naștere colegii noștri Marian Lupu,
Anatolie Zagorodnîi și Oleg Babenco. Să le urăm la mulți ani! Multă sănătate și
succese în activitate. (Aplauze.)
Și acum, stimați deputați, urmează să aprobăm ordinea de zi. Tradițional, în
afară de ordinea de zi, deja aprobată la ședința anterioară, aveți și suplimentul,
propus de Biroul permanent. Deci voi da curs cererilor deputaților care au fost
transmise în Prezidiu.
Prima, semnată de șapte deputați, se referă la includerea în ordinea de zi a
inițiativei legislative cu nr.233. Prezintă cererea doamna Șupac.
Vă rog.
Doamna Inna Șupac:
Domnule Corman …
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Dat fiind faptul că, după cum cunoaștem, zilele următoa
...