Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – IULIE 2014
Ședința din ziua de 3 iulie 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Doamna deputat Galina Balmoș a transmis domnului Președinte al
Parlamentului Igor Corman, din partea Fracțiunii PCRM, moțiunea simplă asupra
politicilor în domeniul educațional și al activității Ministerului Educației.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului Codului
transporturilor rutiere nr.267 din 14 iunie 2013.
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.165
din 5 mai 2014 pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova
nr.218-XVI din 24 octombrie 2008.
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.385
din 2 octombrie 2013 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.
7. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.505
din 6 decembrie 2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.21 din 1 martie
2013 cu privire la oamenii de creație și la uniunile de creație (art.2, 23, 24 ș.a.).
8. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului Legii
cinematografiei nr.2921 din 5 decembrie 2012.
9. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.459
din 15 noiembrie 2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.102-XV din
13 martie 2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor
aflate în căutarea unui loc de muncă.
10. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.139 din 4 aprilie 2014 privind compensarea unor pierderi
cauzate de excluderea unui teren din categoria de terenuri cu destinație agricolă.
11. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.196 din 27 mai 2014 cu privire la ratificarea Addendumului
nr.1 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea
Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor curente și viitoare
dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, Planul Național de Acțiuni 2012.
12. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.218 din 10 iunie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre
2
Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
privind acordarea grantului nr.TF015873 din Fondul de Carbon pentru Dezvoltare
Comunitară Plus (CDCF Plus) în vederea realizării suportului pentru operațiunile
de proiect ale Oficiului Finanțării de Carbon.
13. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege nr.169 din 7 mai 2014
privind completarea anexei la Legea nr.166 din 11 iulie 2012 pentru aprobarea
Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2020”. Lege ordinară.
14. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.234 din
18 iunie 2014 pentru modificarea unor acte legislative (Legea asistenței sociale –
art.5; Legea cu privire la ajutorul social – art.4 ș.a.).
15. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.149 din 11 aprilie
2014 cu privire la aprobarea Concepției de reformare a Procuraturii. (Comisia
propune adoptarea Concepției printr-o lege ordinară.)
16. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.19 din 24 ianuarie
2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.123-XVIII din 23 decembrie 2009
cu privire la gazele naturale (art.1, 2, 3 ș.a.). Procedura de vot a proiectului nr.19
se transferă pentru o ședință ulterioară.
17. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.216 din
6 octombrie 2014 pentru completarea articolului 128 din Codul vamal al
Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000.
18. Prezentarea, de către domnul ministru al sănătății Andrei Usatîi, a
informației cu privire la oferirea spre concesiune a serviciului de dializă – răspuns
domnului deputat Gheorghe Brega.
19. Prezentarea, de cătr
...