Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – MAI 2011
Ședința din ziua de 19 mai 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
(În semn de protest, Fracțiunea Partidului Comuniștilor
din Republica Moldova părăsește Sala de ședințe a Parlamentului.)
3. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr. 1843 din 21 iunie 2010 privind modificarea şi abrogarea
unor acte legislative (Legea despre statutul deputatului în Parlament – art.4;
Legea pentru modificarea articolului 4 din Legea despre statutul deputatului în
Parlament).
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.928 din 11 aprilie 2011 privind importul unui autovehicul.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr. 852 din 4 aprilie 2011 pentru ratificarea Memorandumului
de Înţelegere cu privire la Viitorul Reţelei de Sănătate a Europei de Sud-Est în
cadrul Procesului de Cooperare Regională în Europa de Sud-Est.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr. 917 din 8 aprilie 2011 pentru aderarea la Convenţia privind
recunoaşterea divorţurilor şi separărilor legale.
7. Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.837 din 1 aprilie 2011 cu privire la
Programul legislativ în vederea implementării Planului de acţiuni ”Republica
Moldova – Uniunea Europeană” în domeniul liberalizării regimului de vize.
Amînarea exercitării votului asupra acestui proiect pentru o altă ședință.
8. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.982 din 18 aprilie 2011 pentru aderarea Republicii Moldova
la Convenţia privind conflictele de legislaţie referitoare la forma dispoziţiilor
testamentare.
9. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1093 din 3 mai 2011 pentru ratificarea Acordului de
finanţare dintre Republica Moldova şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare
Agricolă în scopul implementării în Moldova a Proiectului de Servicii Financiare
Rurale şi Dezvoltare a Businessului Agricol.
2
10. Prezentarea proiectului de Hotărîre nr. 3120 din 5 noiembrie 2008 cu
privire la crearea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Consumatorului. Propunerea
spre respingere a acestui proiect.
11. Prezentarea proiectului de Lege nr. 3462 din 5 octombrie 2000 pentru
completarea Legii cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de
populaţie. Propunerea spre respingere a acestui proiect.
12. Prezentarea proiectului de Lege nr. 4070 din 17 noiembrie 2000 privind
anularea datoriilor unor categorii de populaţie socialmente vulnerabile pentru
serviciile comunale. Propunerea spre respingere a acestui proiect.
13. Prezentarea proiectului de Lege nr. 214 din 22 ianuarie 2003 privind
statutul profesional al medicului. Propunerea spre respingere a acestui proiect.
14. Prezentarea proiectului de Hotărîre nr. 928 din 17 martie 2004 pentru
completarea Hotărîrii Parlamentului nr.533-XIII din 13 iulie 1995 cu privire la
drepturile cetăţenilor Republicii Moldova decoraţi cu distincţii de stat ale fostei
U.R.S.S. Propunerea spre respingere a acestui proiect.
15. Prezentarea proiectului de Lege nr. 2188 din 22 iunie 2004 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la
mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de
asistenţă medicală. Propunerea spre respingere a acestui proiect.
16. Prezentarea proiectului de Lege nr. 2493 din 14 iulie 2004 pentru
modificarea şi completarea Legii cu privire la protecţia socială specială a unor
categorii de populaţie. Propunerea spre respingere a acestui proiect.
17. Prezentarea proiectului de Lege nr. 4478 din 28 decembrie 2005 despre
modificarea articolului 43 din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind
pensiile d
...