Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – IULIE 2014
Ședința din ziua de 10 iulie 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.263 din 2 iulie 2014
pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la
procesele de reintegare teritorială a țării în contextul parcursului european al
Republicii Moldova.
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a Codului educației al
Republicii Moldova nr.260 din 1 iulie 2014.
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.253 din
30 iunie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul cu
privire la știință și inovare – art.157; Legea cu privire la sistemul de salarizare în
sectorul bugetar – art.1, 3, 6 ș.a.; Legea privind sistemul de salarizare a
funcționarilor publici – art.1, 3, 6, 8, 9 ș.a.; ș.a.).
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.254 din
30 iunie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma
catastrofei de la Cernobîl – art.211; Legea asigurării cu pensii a militarilor și a
persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne –
art.65, 651; ș.a.).
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.255 din
30 iunie 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.1591-XV din
26 decembrie 2002 privind protecția socială suplimentară a unor beneficiari de
pensii, stabilite în sistemul public de asigurări sociale (titlul Legii, art.12, 13,14, 2,
5).
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.259 din
1 iulie 2014 pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul
2014 nr.329 din 23 decembrie 2013 (art.1, anexele nr.1 și nr.2).
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.261 din
1 iulie 2014 pentru modificarea Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind
sistemul public de asigurări sociale.
2
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.118 din
21 martie 2014 pentru modificarea articolului 10 din Legea nr.499-XIV din
14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni.
11. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.268 din 4 iulie 2014 privind importul unor dispozitive
medicale.
Ședința începe la ora 10.07.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnul Oleg Bodrug,
vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Bună dimineața, stimați colegi.
Vă rog să vă ocupați locurile.
Rog toți colegii să își ocupe locurile.
Încă o invitație specială pentru acei care nu m-au auzit.
Mulțumesc.
Secretariatul,
Vă rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 91 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Ciobanu Maria, Vieru Boris – din motive de sănătate,
Bolboceanu Iurie, Candu Andrian, Lupu Marian, Mironic Alla, Mîndru Victor,
Petkov Alexandr, Vitiuc Vladimir, Voronin Vladimir – la cerere.
Domnul Igor Corman:
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul de Stat al Republicii
Moldova. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Înainte de a trece la examinarea ordinii de zi, succint cîteva anunțuri. În
primul rînd, vreau să vă informez că am primit o scrisoare din partea domnului
Director general al Institutului Mamei și Copilului Ștefan Gațcan, care ne face
invitație de a ne alătura acțiu
...