Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

D U P Ă P A U Z Ă
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Deci, precum a fost anunțat de către numărători, acum în jur de 25 minute în
urmă, am constatat prezența a 50 de deputați în sală. Este și deputatul Mihai
Godea. 51. În aceste condiții, constatăm asigurarea cvorumului și a caracterului
19
deliberativ al ședinței plenului Parlamentului. Lucru care ne permite să avansăm pe
calea realizării agendei ședinței plenului de astăzi.
Proiectul de Lege nr. 1843 privind modificarea și abrogarea unor acte
legislative. Guvernul.
Domnul Oleg Efrim – ministrul justiției:
Stimate domnule Președinte,
Onorat Parlament,
Se propune atenției dumneavoastră proiectul de Lege privind modificarea și
abrogarea unor acte legislative. Această inițiativă legislativă vine drept urmare a
Hotărîrii Curții Constituționale din 8 aprilie 2010, prin care a fost declarată
neconstituțională prevederea din articolul 4 al Legii privind statutul deputatului în
Parlament și Hotărîrea Parlamentului privind cumularea unor funcții cu mandatul
de deputat în Parlament.
Această inițiativă vine să înlăture contradicțiile sau să înlăture acele
prevederi din lege care au fost declarate de către Înalta Curte drept
neconstituționale, astfel încît este un proiect exclusiv tehnic.
Vă rog să susțineți acest proiect.
Domnul Marian Lupu:
Da, mulțumesc, domnule ministru.
Întrebări? Nu sînt.
Domnule ministru, sînt.
Microfonul nr. 4.
Domnul Mihai Godea – deputat în Parlamentul Republicii Moldova:
Mulțumesc, domnule Președinte.
Eu înțeleg că nr.1843 noi îl examinăm, da?
Domnul Marian Lupu:
Da.
Domnul Mihai Godea:
Și acolo este sintagma: ”misiuni temporare” sau ”însărcinări temporare”. Ce
înseamnă aceasta?
Domnul Oleg Efrim:
Stimate domnule deputat,
Se propune a reveni la formula în care a existat pînă la adoptarea Legii din
2009, în care cuvintele ”însărcinat de Parlament cu misiuni temporare” au fost
substituite prin cuvintele ”numite în funcții”.
Domnul Mihai Godea:
Eu am înțeles.
20
Domnul Oleg Efrim:
Este revenirea la varianta veche a textului.
Domnul Mihai Godea:
O”key.
Vă mulțumesc.
Domnul Marian Lupu:
Alte întrebări? Nu sînt.
Domnule ministru, vă mulțumesc.
Rog comisia.
Domnul Victor Popa – Fracțiunea PL:
Stimați colegi,
Comisia juridică, numiri și imunități a examinat acest proiect și propune
Legislativului proiectul de Lege nr.1843 din 21 iunie 2010 pentru examinare și
aprobare în lectura întîi.
Domnul Marian Lupu:
Da, mulțumesc.
Întrebări pentru comisie?
Este o întrebare de la microfonul nr. 5.
Microfonul nr. 5.
Domnul Ion Hadârcă – Fracțiunea PL:
Mulțumesc.
Domnule Președinte,
Mă scuzați, domnule președinte al comisiei, nu e o propunere, cît este de
substanță, cît una redacțională.
”Însărcinate de”. Dumneavoastră propuneți: ”numite de Parlament”. Eu
propun. Nu este adecvat: ”însărcinată”. Însărcinate… sînt și deputați de genul
feminin. Și deci e o chestiune care stîrnește așa ilaritate.
Domnul Marian Lupu:
Da.
Domnul Ion Hadârcă:
”Mandatate”, probabil. ”Mandatate de Parlament cu misiuni speciale”,
”misiuni temporare” sau ”provizorii”.
Domnul Marian Lupu:
Da, este o propunere de redacție. Era foarte sensibilă, da.
Domnul Ion Hadârcă:
Da, de redacție.
21
Da. Mulțumesc.
Domnul Marian Lupu:
Deci, comisia acceptă, da?
Domnul Victor Popa:
Da, acceptă.
Domnul Marian Lupu:
Vă mulțumesc, domnule președinte al comisiei.
Stimați colegi,
În aceste condiții, voi supune votului aprobarea în primă lectură a proiectului
de Lege nr.1843. Cine este pentru rog să voteze. Unanim. Proiectul de Lege nr.
1843 este aprobat în primă lectură.
Respectiv, sîntem gata pentru lectura a doua, da, ținînd cont de
propunerile… de propunerea de ordin redacțional și de raportul comisiei de profil.
Cine este pentru, stimați colegi, adoptarea în lectura a doua a proiectului nr.1843,
rog să voteze.
Stimați colegi numărători,
Lectura a doua, rog rezultatele pentru stenogramă.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 3 – 31.
Domnul Marian Lupu:
Da, mulțumesc.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 2 – 20.
Domnul M
...