Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – IUNIE 2011
Ședința din ziua de 9 iunie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1347 din 8 iunie 2011
pentru modificarea și completarea componenței nominale a unei comisii
permanente.
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr. 983 din 18 aprilie 2011 privind ratificarea Protocolului
adițional la Convenția pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea
automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autoritățile de
supraveghere și fluxul transfrontalier al datelor.
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 949 din
13 aprilie 2011 privind importul unor bunuri.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1034 din
26 aprilie 2011 cu privire la protecția datelor cu caracter personal.
7. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1123 din 10 mai 2011 pentru modificarea și completarea
Legii nr.1549-XV din 19 decembrie 2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică
de stat (art.1).
8. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1122 din 10 mai 2011 pentru modificarea și completarea
Legii cetățeniei Republicii Moldova nr.1024 –XIV din 2 iunie 2000 (art.17, 20,
28).
9. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1124 din 10 mai 2011 pentru modificarea și completarea
unor acte legislative (Legea cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova
– art.1, 2; Legea privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte –
art.1, 2, 4).
10. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1091 din 3 mai 2011 pentru completarea articolului 7 din
Legea ocrotirii sănătății nr.411-XIII din 28 martie 1995.
11. Dezbaterea și adoptarea în lectură finală a proiectului de Lege nr. 676
din 14 martie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din
trupele organelor afacerilor interne – art.13, 14; Legea cu privire la statutul
judecătorului – art.26, 32, 321 ş.a.; ş.a.).
2
12. Declarația domnului deputat Vladimir Hotineanu – Fracțiunea Partidului
Liberal Democrat din Moldova.
13. Declarația doamnei deputat Valentina Stratan – Fracțiunea Partidului
Democrat din Moldova.
14. Declarația domnului deputat Valeriu Streleț – Fracțiunea Partidului
Liberal Democrat din Moldova.
15. Declarația domnului deputat Valeriu Saharneanu – Fracțiunea Partidului
Liberal.
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Ora 10.00. Rog să vă ocupați locurile.
Secretariatul,
Rog să anunțe prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 96 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Corman Igor, Frumosu Elena, Ghilețchi Valeriu, Guma
Valeriu, Țap Iurie. Domnul Corman este prezent.
Domnul Marian Lupu:
S-a constatat, colegii s-au înregistrat imediat după prezentarea acestor date.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Pentru început, stimați colegi, vreau să vă informez că, potrivit Hotărîrii
nr.10 a Curții Constituționale din 20 mai curent, a fost va
...