Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IX-a ORDINARĂ – SEPTEMBRIE 2014
Ședința din ziua de 25 septembrie 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al
Republicii Moldova.)
2. Domnul Prim-ministru Republicii Moldova Iurie Leancă prezintă un
pachet de proiecte de lege prin care Guvernul își angajează răspunderea în fața
Parlamentului:
Proiectul de Lege nr.356 din 25 septembrie 2014 pentru modificarea și
completarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr.339 din 23 decembrie 2013
(art.1, 2, 3 ș.a.).
Proiectul de Lege nr.357 din 25 septembrie 2014 privind modificarea și
completarea unor acte legislative (Legea pentru punerea în aplicare a titlului V al
Codului fiscal – art.4; Codul contravențional al Republicii Moldova – art.266,
2941).
Proiectul de Lege nr.358 din 25 septembrie 2014 pentru completarea unor
acte legislative (Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal –
art.4; Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător –
anexa).
Proiectul de Lege nr.360 din 25 septembrie 2014 pentru modificarea și
completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei
– art.18; Legea instituțiilor financiare – art.14, 3415, 38, 3811; Legea nr.419-XVI
din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanțiile de stat și
recreditarea de stat – art.3, 351; Legea nr.89 din 29 mai 2014 pentru modificarea
și completarea Legii cu privire la datoria publică, garanțiile de stat și recreditarea
de stat – art.1, 2).
Proiectul de Lege nr.361 din 25 septembrie 2014 cu privire la unele măsuri
referitor la procedura falimentului Societății pe Acțiuni ”Termocom”.
Proiectul de Lege nr.362 din 25 septembrie 2014 cu privire la importul
păcurii pentru sezonul toamnă – iarnă 2014 – 2015.
Proiectul de Lege nr.359 din 25 septembrie 2014 privind declararea unității
publice de interes național a lucrărilor de reabilitare a unor sisteme centralizate de
irigare.
2
Ședința începe la ora 17.05.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Serghei Sîrbu și
Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Bună ziua, stimați colegi.
Vă rog să vă ocupați locurile.
Secretariatul,
Vă rog să anunțați prezența în sală a deputaților.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună ziua.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 62 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații Fracțiunii PCRM, de asemenea nu s-au înregistrat deputații:
Vieru Boris – din motive de sănătate; Guțu Ana... (voce din sală: este.) A, scuzați,
pur și simplu n-ați … Abramciuc Veronica, Greceanîi Zinaida.
Domnul Igor Corman:
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Imnul de Stat și Drapelul Țării.
(Se intonează Imnul de Stat al Republicii Moldova. Se onorează Drapelul de Stat
al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc, stimați colegi.
Declar deschisă prima ședință a plenului Parlamentului Republicii Moldova
de legislatura a XIX-a în cadrul ultimei sesiuni de toamnă 2014.
Domnilor deputați,
Tradițional, vreau să vă aduc la cunoștință că, în perioada premergătoare
ședinței de astăzi, și-au sărbătorit ziua de naștere mai mulți colegi de ai noștri. Este
vorba de domnii: Veaceslav Bondari, Ion Stratulat, Vladimir Saharneanu, Valeriu
Tabuica, Victor Mîndru, Nicolae Juravschi, Mihail Mocan, Angel Agache, Ion
Hadârcă, Simion Grișciuc, Oleg Sîrbu, Corina Fusu, Sergiu Stati, Nae-Simion
Pleșca, Stella Jantuan, Gheorghe Focșa, Violeta Ivanov, Maria Nasu, Valentina
Stratan, Anatolie Gorilă, Gheorghe Anghel, Gheorghe Mocanu. Iar astăzi își
sărbătorește ziua de naștere Eduard Mușuc. Le dorim tuturor „La mulți ani!”, multă
sănătate și succese. (Aplauze.)
Domnilor deputați,
Această sesiune d
...