Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – IULIE 2011
5 iulie 2011 – continuarea ședinței din 24 iunie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.949
din 13 aprilie 2011 privind importul unor bunuri.
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1202
din 18 mai 2011 (Ghilotina 2+) privind reglementarea prin autorizare a activităţii
de întreprinzător.
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1203
din 18 mai 2011 (Ghilotina 2+) privind implementarea ghişeului unic în
desfăşurarea activităţii de întreprinzător.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1204
din 18 mai 2011(Ghilotina 2+) pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative (Legea privind ocrotirea monumentelor – art.26; Legea ocrotirii
sănătăţii – art.35; ş.a.).
7. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1447 din 22 iunie
2011 privind desemnarea componenţei nominale a Comisiei Interparlamentare de
Cooperare între Parlamentul Republicii Moldova şi Adunarea Federală a Federaţiei
Ruse.
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1448 din 22 iunie
2011 privind desemnarea componenţei nominale a Comisiei Comune pentru
Integrare Europeană între Parlamentul Republicii Moldova şi Parlamentul
României.
9. Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.1449 din 22 iunie 2011 cu privire
la instituirea Adunării Parlamentare a Republicii Moldova şi a Republicii Polone.
Amînarea adoptării acestuia pentru o altă ședință.
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2395
din 2 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Codul penal – art.2441; Codul contravenţional – art.301).
11. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1531 din 5 iulie 2011
privind eliberarea din funcție a Președintelui Curții Supreme de Justiție.
12. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1272
din 27 mai 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
2
taxei de stat; Legea privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare – art.1, 6,
9 ş.a.)
13. Dezbaterea și adoptarea în lectură finală a proiectului de Lege nr.236 din
2 februarie 2011 pentru modificarea articolului 16 din Codul audiovizualului al
Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006.
14. Dezbaterea și adoptarea în lectură finală a proiectului de Hotărîre nr.818
din 30 martie 2011 cu privire la bugetul Parlamentului pentru anul 2011.
15. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1136
din 11 mai 2011 privind aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice.
16. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.589 din
4 martie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu
privire la Curtea Constituțională – art.25; Codul jurisdicției constituționale –
art.38; Legea privind organizarea judecătorească – art.15 alin. (2) ș.a.; ș.a.).
17. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1920
din 25 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
privind deșeurile de producție și menajere – art.151, 152; Legea privind
reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8, 15 alin. (4)).
18. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1606
din 26 mai 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
privind deșeurile de producție și menajere – art.1, 2, 13 ș.a.; Legea privind
reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.15, anexa).
19. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.890 din
6 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
privind deșeurile de producție și menajere – art.1, 2, 13 ș.a.; Legea privind
reglementarea prin licențiere 
...